Ogłoszenia
bird
sun


Aktualności

Bieżące wydarzenia

Czytaj więcej

Dla rodziców

Ogłoszenia

Czytaj więcej

Galeria

Foto

Czytaj więcej

Archiwum

Strona archiwalna

Czytaj więcej

INFORMACJA

DRODZY RODZICE!!!

Poniżej zamieszczamy komunikat, który wydał Pan Burmistrz:

 

Mieszkańcy Słupcy

Po wielu konsultacjach z rodzicami i analizie ryzyka sytuacji w jakiej obecnie się znajdujemy podjąłem decyzję o nie otwieraniu przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca do odwołania.

Uważam, że najmłodsi mieszkańcy Słupcy najbezpieczniej i najlepiej czują się w domowych środowiskach, wśród rodziny. Zdrowie najmłodszych, ich rodzin oraz pracowników miejskich przedszkoli jest najważniejsze.

              

Michał Pyrzyk

Burmistrz Miasta Słupcy

Ważny komunikat

Szanowni Państwo !

 

W związku z komunikatem Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie otwarcia przedszkoli informujemy, że w porozumieniu z organem prowadzącym, badamy potrzeby rodziców w tym zakresie.

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o informację, czy są Państwo zainteresowani przyprowadzeniem  dziecka do przedszkola.

Nadmieniamy, iż aby przysłać dziecko do przedszkola muszą być spełnione m.in. poniższe wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz obowiązujące Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie przedszkola:

1. W pierwszej kolejności z przedszkola korzystają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

2. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19.

3. Rodzic zobowiązany jest do złożenia m.in. informacji:

a) Jest świadomy czynników ryzyka COVID 19.
b) Bierze odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do przedszkola.
c) Wyraża zgodę na pomiar temperatury u dziecka.
d) Informuje o czasie pobytu dziecka w przedszkolu i rygorystycznie go przestrzega.
e) Na bieżąco informuje przedszkole, o osobach z najbliższego otoczenia dziecka przebywających na kwarantannie bądź w izolacji. Nie posyła dziecka do przedszkola.
f) Zaopatruje dziecko, które ukończyło 4. rok życia w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola.
g) Jest w stałym kontakcie z przedszkolem – odbiera telefon!

 

Szczegółowe wytyczne wraz z załącznikami będą dostępne na stronie przedszkola po wydaniu decyzji przez organ prowadzący.

KOMUNIKAT

DRODZY RODZICE!

Informuję, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

W tym czasie odbywa się nauczanie zdalne - propozycje zajęć i zabaw drogą mailową wysyłają nauczyciele z Przedszkola.

                                                                                                                Dyrekcja

 

zawieszenie zajęć

Drodzy Rodzice!

Uprzejmie informuję, że  przerwa w  zawieszenie zajęć w przedszkolu przedłużona jest do 26 kwietnia br.

                                                                                                                Dyrekcja