Stokrotki
bird
sun

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MARZEC

 

Temat tygodnia

„WIOSNA TUŻ - TUŻ”

22 – 26 marca 2021r.

 • „Jogurt – produkt zdrowy” – zabawa dydaktyczna, uświadomienie roli i znaczenia nabiału dla zdrowia i prawidłowego rozwoju dzieci.
 • „J jak jogurt” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter j, J kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów.
 • „Dzień w gospodarstwie” – zabawa matematyczna, zapoznanie ze znakiem minus; kształtowanie myślenia operacyjnego w działaniach matematycznych; uświadomienie, jak ciężka i czasochłonna jest praca rolnika, rozumienie znaczenia odpowiedzialności za życie zwierząt w gospodarstwie.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 14.
 • „Ważna praca rolnika”- zabawa dydaktyczna, poznanie zawodu rolnika, podawanie nazw narzędzi i maszyn wykorzystywanych przez rolnika do pracy.
 • „Papierowa kura” – zabawa konstrukcyjna, rozwijanie sprawności manualnej.
 • „Wiosna w polu” – zabawa muzyczno-ruchowa, zapoznanie z figurami tańca do utworu „Furman”, kształtowanie sprawności, szybkości i zwinności.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 14.
 • „Sadzimy i siejemy” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie pojęć: sianie, sadzenie; kształtowanie umiejętności wykonywania instrukcji, rozbudzanie zaciekawienia zjawiskami zachodzącymi w świecie przyrody w związku ze wzrostem roślin.
 • „Przebiśniegi” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem papieru, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.

Temat tygodnia

ŚWIĘTA, ŚWIĘTA BIJĄ DZWONY

29 marca – 2 kwietnia 2021r.

 • „Świąteczne życzenia” – zabawa językowa z elementami grafomotorycznymi; kształtowanie umiejętności redagowania życzeń;
 • „Wielkanocne tradycje” – zabawy dydaktyczne; poznanie zwyczajów ludowych związanych z Wielkanocą charakterystycznych dla regionu dziecka;
 • „Wielkanoc w naszym regionie” rozmowa z dziećmi; poszerzenie wiedzy na temat Świąt Wielkanocnych;
 • „Geometryczne porządki” – zabawa matematyczna; zapoznanie z kształtem owal; rozwijanie intuicji geometrycznych podczas konstruowania w przestrzeni i obserwacji odbicia;
 • „Zupa nic” – rozmowa o tradycji na podstawie opowiadania J.M. Chmielewskiej „Zupa nic”; kształtowanie przeświadczenia o konieczności przekazywania dobrych tradycji rodzinnych, regionalnych, narodowych następnym pokoleniom;
 • „Świąteczne kartki” – praca plastyczno-konstrukcyjna; wzbogacenie doświadczeń plastycznych;
 • „Święta Wielkanocne” – zabawa dydaktyczna, ćwiczenie pamięci przez pamięciowe opanowanie tekstu piosenki, kształcenie umiejętności wyraźnego śpiewu umiarkowanym głosem;
 • „Wielkanocne zwierzątka” –praca plastyczno-konstrukcyjna; wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 15

 

Temat tygodnia

 WIELKANOC

05 – 09 kwietnia 2021r.

 • „Pisanki, kraszanki” – zabawa z czytaniem; rozwijanie umiejętności czytania;
 • „Pisankowe przygody” – zabawa językowa; kształtowanie umiejętności tworzenia fabuły opowiadania;
 • „W wielkanocnym koszyku” – zabawy matematyczne; rozwijanie sprawności w dodawaniu i odejmowaniu, kształtowanie myślenia operacyjnego;
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 15;
 • „Bazie i palma” – rozmowa na podstawie bajki U.Kamińskiej pt. „Bazie i palmy”; poznanie tradycji święcenia palm wielkanocnych , doskonalenie umiejętności pracy w zespole;
 • „Wielkanocna palma” – praca plastyczna z wykorzystaniem kolorowych kartek papieru;
 • Na ludową nutę” – zabawy muzyczno-ruch; rozwijanie wrażliwości słuchowej i poczucia rytmu przez tworzenie akompaniamentu do muzyki;
 • „Zwierzątka na stole” – praca plastyczno-konstrukcyjna, wzbogacenie doświadczeń plastycznych;
 • „Nasz śmigus” – rozmowa z dziećmi na podstawie filmu edukacyjnego lub zdjęć

 

Temat tygodnia

„Z KULTURĄ ZA PAN BRAT”

12 – 16 kwietnia 2021r.

 • „W pracowni malarza” – zabawa dydaktyczna, uwrażliwienie na walory estetyczne dzieł malarskich;
 • „F jak farba”- zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter f, F kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów;
 • „Nasze dzieła” – zabawy matematyczne: badanie kształtów w oparciu o oś symetrii i odbicie lustrzane, rozwijanie myślenia operacyjnego podczas obracania i składania figur geometrycznych;
 • Ćwiczenia gimnastyczne –zestaw nr 16;
 • „Kornelia i Stefan” – rozmowa o szacunku na podstawie opowiadania Chmielewskiej „Kornelia i Stefan”; kształtowanie postawy poszanowania przez rozwijanie umiejętności okazywania szacunku osobom, przedmiotem, zwierzętom w najbliższym otoczeniu;
 • „Wiosenny krajobraz z brzozami” – zabawa muzyczno-plastyczna, rozwijanie sprawności manualnej;
 • „Na koncercie” – zabawy muzyczno-ruchowe; doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych;
 • „Wiosna w sztuce” – praca plastyczno-konstrukcyjna. Z wykorzystaniem kolorowego papieru, rozwijanie sprawności manualnej;
 • „Wiosenna wystawa” – rozmowa z dziećmi na podstawie opowiadania Gawrońskiej „Wiosenna wystawa”, uświadomienie konieczności spokojnego i właściwego zachowania się w miejscach publicznych w zależności od ich roli

 

 

Temat tygodnia

„JESTEM KULTURALNY”

19 – 23 kwietnia 2021r.

 • „Teatr” – zabawa słownikowa z czytaniem; rozwijanie umiejętności czytania, wzbogacenie słownika czynnego o pojęcia związane z teatrem;
 • „Tydzień” – nauka wiersza na pamięć; rozwijanie i ćwiczenie pamięci oraz nabieranie pewności siebie;
 • „Casting do filmu” – zabawy matematyczne. wprowadzenie cyfry 9; poszerzanie słownika czynnego dzieci; rozwijanie logicznego myślenia;
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 16;
 • „Kino” – rozmowa z dziećmi na podstawie opowiadania R. Piątkowskiej pt. „Kino”; rozwijanie umiejętności budowania logicznej wypowiedzi i tworzenia opowiadania; uświadomienie konieczności kulturalnego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej;
 • „Zabawki z dawnych czasów” – praca plastyczno-konstrukcyjna, rozwijanie sprawności manualnej;
 • „Piosenka lalkarza” – zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence; rozwijanie słuchu muzycznego dzieci, kształtowanie umiejętności różnicowania kierunku linii melodycznej;
 • „W muzeum” – praca plastyczna z wykorzystaniem plasteliny, wzbogacenie doświadczeń plastycznych;
 • „Etnograf – kto to taki?” – rozmowa na podstawie opowiadania M.Mazan „ Etnograf, czyli muzealne jajka i broń na mamuty; wprowadzenie pojęcia etnograf

 

Temat tygodnia

„KSIĄŻKA – MÓJ PRZYJACIEL”

26 – 30 kwietnia 2021r.

 

 • „Księgarnia i antykwariat” – zabawa językowa; wprowadzenie i tworzenie pojęć księgarnia, antykwariat;
 • „Prośby książki” – zabawa językowa na podstawie wiersza J. Huszcza pt. „Skarga książki”; uświadomienie konieczności dbania o książki i właściwego sposobu korzystania z nich;
 • „Książki na półce” – zabawy matematyczne; wprowadzenie cyfry 0; rozwijanie umiejętności kodowania znakami czynności matematycznych;
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 17;
 • „Książkowy cudak” – praca konstrukcyjno-plastyczna, rozwijanie sprawności manualnej;
 • „Piosenka o książkach” – zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence; rozwijanie słuchu muzycznego dzieci;
 • „Zakładka do książki” – praca plastyczna z wykorzystaniem papierowych figur geometrycznych, wzbogacenie doświadczeń plastycznych;
 • „Przedszkolna biblioteka” – zabawa dydaktyczna, działania dzieci; rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy
 • „Leśna wyprawa” – rozmowa o wiedzy na podstawie opowiadania J.M. Chmielewskiej pt. „Leśna wyprawa”; wprowadzenie pojęcia wiedza rozumianego jako wartość i warunek rozwoju człowieka; poznanie różnych źródeł zdobywania wiedzy;

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA LUTY

Temat tygodnia

SPORT TO ZDROWIE

01 – 05 lutego 2021r.

realizowany od 01 do 05 lutego 2021r.

 

 

 • „Na narty!” - zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter n, N kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów.
 • „Na stoku narciarskim” – zabawa dydaktyczna, wzbogacenie słownictwa dzieci o nazwy sprzętów sportowych, czytanie globalne: narty, buty, gogle, kijki, kombinezon.
 • „Zimowy trening” – zabawa dydaktyczna; zapoznanie z piosenką „Sypie śnieżek”, rozwijanie umiejętności reagowania na kilka sygnałów dźwiękowych, doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych.
 • „Medale” – praca plastyczno-techniczna z wykorzystaniem masy plastycznej, rozwijanie sprawności manualnej.
 • „Medale dla zawodników” – rozmowa na temat udziału w zawadach, doskonalenie umiejętności czytania globalnego wyrazów: podium, zawodnik, kibic, medal.

 

 

 

Temat tygodnia

„DBAM O ZDROWIE”

realizowany od 08 do 12 lutego 2021r.

 

 • „S jak sanki” - zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter s, S kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów.
 • „Zimowe zabawy” – zabawa dydaktyczna, rozmowa na temat bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie; rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat.
 • „Dbamy o higienę” – zabawa matematyczna, wprowadzenie cyfry 6, doskonalenie umiejętności dokładnego przeliczania.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 10
 • „Dobre rady dla zdrowia” – rozmowa o zdrowym stylu życia na podstawie opowiadania M. Górnej „Lubimy owoce”, rozwijanie świadomości istnienia zależności między prawidłowym odżywianiem, aktywnym stylem życia a zdrowiem.
 • „Owocowy zawrót głowy” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem papierowego talerzyka i kolorowego papieru- rozwijanie umiejętności plastycznych.
 • „Taniec to zdrowie” – zabawa dydaktyczna, utrwalenie kroku walczyka, rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci.
 • „Zdrowe kanapki” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie samodzielności podczas komponowania zdrowej kanapki, umiejętności posługiwania się sztućcami.
 • „Piramida zdrowia” – zabawa dydaktyczna, poznanie zasad zdrowego i racjonalnego odżywiania się, zapoznanie z wyglądem i przeznaczeniem piramidy zdrowia.

 

 

            Temat tygodnia

„WIELKA WYPRAWA”

realizowany od 15 do 19 lutego 2021r

 • „R jak rolki” - zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter r, R kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów.
 • „Czym podróżujemy?” – zabawa dydaktyczna, rozmowa na temat podróżowania; rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat.
 • „Pojazdy powietrzne” – zabawa matematyczna, wprowadzenie cyfry 7, doskonalenie umiejętności dokładnego przeliczania.
 • „Dziennik Odkrywcy i skrzynia skarbów” – rozmowa o okrywaniu na podstawie opowiadania J. M. Chmielewska „Dziennik odkrywcy i skrzynia skarbów”; dostrzeganie w otoczeniu nowych rzeczy, zjawisk; rozwijanie ciekawości i wrażliwości na walory otoczenia
 • „Mój ulubiony pojazd”- – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem plasteliny i papierowych talerzyków
 • „Marynarskie zabawy”- zabawy muzyczne z chustą animacyjną; rozwijanie wrażliwości słuchowej i poczucia rytmu przez tworzenie akompaniamentu do muzyki
 • „Mapa naszej podróży”- konstruowanie gry planszowej, rozwijanie umiejętności planowania i konstruowania gry planszowej
 • „Spotkanie na pełnym morzu” – teatrzyk kukiełkowy z wykorzystaniem wiersza L.J.Kern „Spotkanie na pełnym morzu”- poznanie pojazdów poruszających się po wodzie

            Temat tygodnia

NASZE PODRÓŻE

realizowany od 22 do 26 lutego 2021r

 • „G jak gazeta” - zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter g, G kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów.
 • „Podróż w nieznane” – zabawa dydaktyczna; poznanie cech charakterystycznych wybranych kontynentów
 • „Śniadanie Inuitów”- zabawa matematyczna; rozwijanie umiejętności układania zdań do sytuacji na obrazku; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 7
 • „Podróże, podróże”- rozwijanie zainteresowań poznawczych na podstawie wiersza J.Brzechwy „Podróże, podróże”
 • „Podróżuję do..”- – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem farb
 • „Mroźne marzenia” – zapoznanie z melodią i słowami piosenki ; kształtowanie umiejętności rytmicznych z wykorzystanie instrumentów perkusyjnych
 • „Nasze zoo”- raca plastyczno-techniczna z wykorzystaniem W9
 • „Na sawannie”- zabawa dydaktyczna; zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi w ciepłym klimacie

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc Listopad

Temat tygodnia

„MÓJ DOM - POLSKA”

02 – 06 listopada 2020r.

 • „Jak powstało państwo polskie?”- zabawa dydaktyczna, poznanie historii powstania państwa polskiego na podstawie legendy „O Lechu i białym orle”, kształtowanie szacunku do własnego państwa.
 • „Biały orzeł” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem ozdobnych dziurkaczy, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • „Stolice Polski” – zabawa matematyczna, kształtowanie umiejętności przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, ustalanie stałości liczby elementów w zbiorze. „Na tle czerwonym biały orzeł” – zabawa tematyczna, poznanie nazw stolic z wykorzystaniem wiersza.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 5.
 • „Polskie symbole narodowe” – zabawa dydaktyczna, poznanie symboli narodowych (godło, hymn, flaga).
 • „Podróże po kraju” – zabawa dydaktyczna, zaznaczanie na mapie charakterystycznych miejsc polski, rozwijanie poczucia tożsamości z krajem ojczystym.
 • „Prząśniczka” – zabawa dydaktyczna, poznanie utworu instrumentalnego, rozwijanie poczucia rytmu. „Sławni Polacy” – zabawa dydaktyczna – poznanie sylwetek sławnych Polaków.
 • „11 listopada” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie z historią Narodowego Święta niepodległości na podstawie wiersza A. Paszkiewicz.
 • „Nasz kotylion” - wykonanie przestrzennej pracy plastycznej z wykorzystaniem papieru, rozwijanie umiejętności cięcia nożyczkami po linii falistej.

 

Temat tygodnia

„MOJE HOBBY”

09 – 13 listopada 2020r.

 • „E jak elf” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter e, E, kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów.
 • „Nasze zainteresowania” – zabawa dydaktyczna, wypowiedzi dzieci na temat zainteresowań na podstawie wiersza B. Zakrzewskiej „Co lubimy robić?”; wyrabianie umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi i stosowania poprawnych form fleksyjnych.
 • „Nasze zbiory” – zabawa matematyczna, wprowadzenie cyfry 3, doskonalenie umiejętności przeliczania.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 6.
 • „Nam jesień niestraszna” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie z piosenką, określanie nastroju piosenki, wdrażanie do estetycznego poruszania się przy muzyce.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 6.
 • „Jesień” – zabawa dydaktyczna, uwrażliwienie na piękno jesiennej przyrody, rozmowa na temat ilustracji.
 • „Mokre na mokrym” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem farb, rozwijanie sprawności manualnej.

 

 

Temat tygodnia

„ULUBIONE ZAJĘCIA”

16 – 20 listopada 2020r.

 

 • „W świecie wyobraźni” – zabawa dydaktyczna, rozmowa z dziećmi na podstawie opowiadania A. Edyk – Psut „Brama do świata wyobraźni”, odpowiadanie na pytania do tekstu, posługiwanie się rozbudowanymi zdaniami.
 • „Obłoki” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem kredek, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • „Ciekawe zabawki” – zabawa matematyczna, wprowadzenie znaku matematycznego „=”.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 6.
 • „U jak usta” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter u, U kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów.
 • „Malujemy deszczem i wiatrem” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem atramentu, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • „Pokój moich marzeń” – zabawa dydaktyczna, doskonalenie umiejętności rozpoznawania dźwięków wydawanych przez przedmioty codziennego użytku, doskonalenie poczucia rytmu, rozwijanie umiejętności śpiewania dźwięku wyższego lub niższego od podanego.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 6.
 • „Jesteśmy konstruktorami” – praca plastyczno-techniczna, rozwijanie umiejętności projektowania i planowania pracy, rozwijanie wyobraźni.
 • „Do celu” – zabawa matematyczna, poruszanie się po planszy zgodnie z kodem, utrwalenie kierunków: w górę, w dół, w prawo.

 

 

 

Temat tygodnia

„NADCHODZI ZIMA”

23 – 27 listopada 2020r.

 • „Bądźmy odpowiedzialni” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania J.M. Chmielewskiej „Lucek”, wnioskowania, oceny postępowania bohaterów, poszerzenie słownictwa czynnego dzieci o pojęcie odpowiedzialność.
 • „Moje zwierzątko” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem kredek pastelowych, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • „Szron i śnieg” – zabawa matematyczna, wprowadzenie cyfry 4, doskonalenie umiejętności przeliczania.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 7.
 • „K jak koc” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter k, K, kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów.
 • „Światowy Dzień Pluszowego Misia” – zabawa dydaktyczna, - kształtowanie postaw opiekuńczych wobec swojego misia i innych zabawek, integrowanie grupy podczas wspólnych zabaw.
 • „Zima przyjdzie jutro” – zabawa dydaktyczna, osłuchanie z piosenką, rozmowa na temat treści, zaznaczanie pierwszej miary taktu, nauka słów piosenki.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 7.
 • „Zimowe ubrania” - zabawa dydaktyczna, rozwijanie umiejętności dopasowania odpowiedniego ubrania do pory roku i pogody, kształtowanie nawyku dbania o swoje zdrowie.

„Ubrania na zimowe dni” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem kolorowego papieru, wzbogacenie doświadczeń plastycznych

Zamierzenia na miesiąc październik

Temat tygodnia

„IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT”

28 września – 02 październik 2020r.

 • „Wycieczka” – zabawa dydaktyczna, rozmowa o wrażliwości na podstawie opowiadania Joanny Chmielewskiej, poznanie charakterystycznych cech jesieni, kształtowanie wrażliwości i umiejętności dostrzegania piękna otaczającego świata, kolorystyki jesiennego krajobrazu.
 • „Jesienne drzewa”- wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem farb  i patyczków, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • „Zbieramy skarby jesieni” – zabawa dydaktyczna, poznanie nazw drzew i ich owoców: kształtowanie umiejętności poprawnego przeliczenia, prawidłowego ustawienia liczmanów do przeliczenia.
 • „M jak most” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie liter m, M, kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej  i wzrokowej wyrazów, ćwiczenia w wyodrębnianiu głoski m  w nagłosie i wygłosie, rozpoznawanie kształtu litery, odczytywanie sylab i wyrazów.
 • „Nasi chłopcy” - rozwijanie umiejętności integracyjnych podczas zabaw z okazji „Dnia Chłopca”.
 • „Jesienny kujawiaczek” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie z melodią i słowami piosenki, określenie nastroju utworu, rozwijanie słuchu muzycznego i zdolności wokalnych dzieci, wdrażanie do estetycznego poruszania się przy muzyce.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 3.
 • „Barwy jesiennych dni” – zabawa dydaktyczna, określanie jesiennego nastroju, barw na podstawie wiersza „ Pora wesoła” M. Głogowskiego.
 • „Jesienne stworki” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem materiału przyrodniczego, rozwijanie sprawności manualnej, pomysłowości i inwencji twórczej, rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennej przyrody.

Temat tygodnia

„JESIENNA PRZYRODA”

05 – 09 październik 2020r.

 • „Przygotowania do zimy” –zabawa dydaktyczna, rozbudzanie zainteresowania światem przyrody, życiem i zwyczajem zwierząt na podstawie wiersza B. Formy.
 • „Skarby wiewiórki Basi” – zabawy matematyczne. Wprowadzenie cyfry 1, kształtowanie umiejętności dokładnego przeliczania, określenia liczebnikiem zbioru elementów.
 • „L jak lupa” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter l, L, kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów.
 • „Jesienne zoo” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie zainteresowania światem przyrodniczym w oparciu o wiersz B. Kołodziejskiego „Zoo”.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 3.
 • „Zimowe mieszkania owadów” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie ze sposobem przygotowania się do zimy i przetrwania jej przez owady, rozumienie niszczenia domów owadów (mrowisko, ul).
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 3.
 • „Tropiciele” – zabawa logiczna, kształtowanie postaw proekologicznych.
 • „Mamy doniczki, trochę słomek, będą domki dla biedronek” – praca plastyczno-techniczna w grupach.

 

Temat tygodnia

„KOSZYK PANI JESIENI”

12 – 16 październik 2020r.

 • „Zdrowo jemy”- zabawa dydaktyczna, doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw krajowych warzyw i owoców; kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych na podstawie opowiadania „Jak wygląda zdrowie?” J. M. Chmielewskiej.
 • „Warzywa z ogródka” – praca plastyczno – techniczna z wykorzystaniem włóczki, szablonu i talerzyka papierowego, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • „Witaminy z warzyw” – zabawa matematyczna, doskonalenie umiejętności klasyfikowania, porównywania liczebności zbiorów, ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach i zbiorach zastępczych.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4.
 • „T jak torba” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter t, T, kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów.
 • „Jaki to owoc?” – zabawa dydaktyczna, zagadki dotykowe, rozpoznawanie owoców na podstawie dotyku.
 • „Grzyby leśne skarby” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie ze słowami piosenki „Przepis na zdrowie”. Zapoznanie z nazwami grzybów jadalnych i niejadalnych, dostrzeganie piękna i uroku lasu.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4.
 • „O zielonym jeżu” – zabawa dydaktyczna, poszerzenie informacji o jeżu na podstawie wiersza H. Bechlerowej, kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat.
 • „Nasz jeżyk” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem materiału przyrodniczego, kształtowanie umiejętności dokładanego wycinania po linii prostej i falistej, rozwijanie wrażliwości estetycznej.

 

Temat tygodnia

„SKARBY PANI JESIENI”

19 – 23 październik 2020r.

 • „Spiżarnia zaradnej mamy”- zabawa dydaktyczna, poznanie sposobu przechowywania żywności przez okres zimowy oraz nazw miejsc, w których przechowuje się zapasy na podstawie wiersza M. Kownackiej „W spiżarni”; rozumienie znaczenia robienia zapasów i ich przechowywania przez zimę.
 • „Nasze kompoty” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem farb, rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 • „Co kisimy?” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie cyfry 2, ćwiczenia w przeliczaniu, rozwijanie myślenia matematycznego.
 • „Czas na witaminy, kapustę kisimy” – zabawa dydaktyczna i działanie dzieci: „Kiszone ogórki i kapusta” – wielozmysłowe poznanie potraw. Oglądanie, wąchanie, doty­kanie, smakowanie, „Jak dawniej kiszono kapustę?” – rozmowa z gościem, „Kisimy kapustę” – działanie dzieci.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4.
 • „I jak indyk” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter i, I, analiza i synteza słuchowa wyrazów, odczytywanie sylab i wyrazów, ćwiczenia pamięci wzrokowej, rozwiązywanie rebusów słuchowych, czytanie tekstu słowno-obrazkowego.
 • „Co mrozimy?” – zabawa dydaktyczna, poznanie sposobu przechowywania warzyw w okresie zimowym (mrożenie), rozumienie znaczenia przygotowywania zapasów i ich przechowywania przez zimę.
 • „Przepis na zdrowie” – utrwalenie piosenki, zabawy rytmiczne, akompaniowanie kolegom do ruchu na instrumentach perkusyjnych z uwzględnieniem rytmu i tempa.
 • „Co suszymy?”- zabawa dydaktyczna, poznanie sposobu przechowywania warzyw przez okres zimowy- suszenie; rozumienie znaczenia przygotowywania zapasów i przechowywania przez zimę.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4.
 • „Robimy sałatkę owocową” – zabawa tematyczna, rozumienie znaczenia zdrowego odżywiania dla dobrego zdrowia i samopoczucia; rozwijanie samodzielności podczas pracy, zachowanie bezpieczeństwa podczas posługiwania się nożem.

 

 

Temat tygodnia

„NASZA MAŁA OJCZYZNA”

26 – 30 październik 2020r.

 • „Prezent dla ojczyzny” – zabawa dydaktyczna, rozmowa o patriotyzmie na podstawie opowiadania Joanny M. Chmielewskiej, rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, wzbogacenie słownika dzieci o wyrażenia: ojczyzna, mała ojczyzna, doskonalenie umiejętności pamięciowego opanowania swojego adresu.
 • „Mój dom i moja rodzina” wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem kredek, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • „D jak droga” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter d, D,– prezentacja litery wielkiej i małej, analiza i synteza słuchowa wyrazów, odczytywanie sylab i wyrazów, ćwiczenie pamięci wzrokowej.
 • „Moje przedszkole” – malowanie farbami plakatowymi na dużych kartonach.
 • „Szewc” – nauka tańca kaszubskiego, zabawy rytmiczne.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 5.
 • „Piękna nasza Polska cała” – zabawa dydaktyczna. Wypowiedzi dzieci. „Stroje regionalne” – zapoznanie z wyglądem stroju regionalnego.
 • „Paski, kwiatki i krateczki, czyli strój z naszego regionu” – praca plastyczna, wycinanie po śladzie, układanie i przyklejanie puzzli, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.

 

Malowanie farbami – WYMARZONY PLAC ZABAW