Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc Listopad
bird
sun

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc Listopad

Temat tygodnia

„MÓJ DOM - POLSKA”

02 – 06 listopada 2020r.

 • „Jak powstało państwo polskie?”- zabawa dydaktyczna, poznanie historii powstania państwa polskiego na podstawie legendy „O Lechu i białym orle”, kształtowanie szacunku do własnego państwa.
 • „Biały orzeł” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem ozdobnych dziurkaczy, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • „Stolice Polski” – zabawa matematyczna, kształtowanie umiejętności przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, ustalanie stałości liczby elementów w zbiorze. „Na tle czerwonym biały orzeł” – zabawa tematyczna, poznanie nazw stolic z wykorzystaniem wiersza.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 5.
 • „Polskie symbole narodowe” – zabawa dydaktyczna, poznanie symboli narodowych (godło, hymn, flaga).
 • „Podróże po kraju” – zabawa dydaktyczna, zaznaczanie na mapie charakterystycznych miejsc polski, rozwijanie poczucia tożsamości z krajem ojczystym.
 • „Prząśniczka” – zabawa dydaktyczna, poznanie utworu instrumentalnego, rozwijanie poczucia rytmu. „Sławni Polacy” – zabawa dydaktyczna – poznanie sylwetek sławnych Polaków.
 • „11 listopada” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie z historią Narodowego Święta niepodległości na podstawie wiersza A. Paszkiewicz.
 • „Nasz kotylion” - wykonanie przestrzennej pracy plastycznej z wykorzystaniem papieru, rozwijanie umiejętności cięcia nożyczkami po linii falistej.

 

Temat tygodnia

„MOJE HOBBY”

09 – 13 listopada 2020r.

 • „E jak elf” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter e, E, kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów.
 • „Nasze zainteresowania” – zabawa dydaktyczna, wypowiedzi dzieci na temat zainteresowań na podstawie wiersza B. Zakrzewskiej „Co lubimy robić?”; wyrabianie umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi i stosowania poprawnych form fleksyjnych.
 • „Nasze zbiory” – zabawa matematyczna, wprowadzenie cyfry 3, doskonalenie umiejętności przeliczania.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 6.
 • „Nam jesień niestraszna” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie z piosenką, określanie nastroju piosenki, wdrażanie do estetycznego poruszania się przy muzyce.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 6.
 • „Jesień” – zabawa dydaktyczna, uwrażliwienie na piękno jesiennej przyrody, rozmowa na temat ilustracji.
 • „Mokre na mokrym” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem farb, rozwijanie sprawności manualnej.

 

 

Temat tygodnia

„ULUBIONE ZAJĘCIA”

16 – 20 listopada 2020r.

 

 • „W świecie wyobraźni” – zabawa dydaktyczna, rozmowa z dziećmi na podstawie opowiadania A. Edyk – Psut „Brama do świata wyobraźni”, odpowiadanie na pytania do tekstu, posługiwanie się rozbudowanymi zdaniami.
 • „Obłoki” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem kredek, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • „Ciekawe zabawki” – zabawa matematyczna, wprowadzenie znaku matematycznego „=”.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 6.
 • „U jak usta” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter u, U kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów.
 • „Malujemy deszczem i wiatrem” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem atramentu, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • „Pokój moich marzeń” – zabawa dydaktyczna, doskonalenie umiejętności rozpoznawania dźwięków wydawanych przez przedmioty codziennego użytku, doskonalenie poczucia rytmu, rozwijanie umiejętności śpiewania dźwięku wyższego lub niższego od podanego.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 6.
 • „Jesteśmy konstruktorami” – praca plastyczno-techniczna, rozwijanie umiejętności projektowania i planowania pracy, rozwijanie wyobraźni.
 • „Do celu” – zabawa matematyczna, poruszanie się po planszy zgodnie z kodem, utrwalenie kierunków: w górę, w dół, w prawo.

 

 

 

Temat tygodnia

„NADCHODZI ZIMA”

23 – 27 listopada 2020r.

 • „Bądźmy odpowiedzialni” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania J.M. Chmielewskiej „Lucek”, wnioskowania, oceny postępowania bohaterów, poszerzenie słownictwa czynnego dzieci o pojęcie odpowiedzialność.
 • „Moje zwierzątko” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem kredek pastelowych, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.
 • „Szron i śnieg” – zabawa matematyczna, wprowadzenie cyfry 4, doskonalenie umiejętności przeliczania.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 7.
 • „K jak koc” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie liter k, K, kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów.
 • „Światowy Dzień Pluszowego Misia” – zabawa dydaktyczna, - kształtowanie postaw opiekuńczych wobec swojego misia i innych zabawek, integrowanie grupy podczas wspólnych zabaw.
 • „Zima przyjdzie jutro” – zabawa dydaktyczna, osłuchanie z piosenką, rozmowa na temat treści, zaznaczanie pierwszej miary taktu, nauka słów piosenki.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 7.
 • „Zimowe ubrania” - zabawa dydaktyczna, rozwijanie umiejętności dopasowania odpowiedniego ubrania do pory roku i pogody, kształtowanie nawyku dbania o swoje zdrowie.

„Ubrania na zimowe dni” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem kolorowego papieru, wzbogacenie doświadczeń plastycznych