Słoneczka
bird
sun

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo–dydaktyczne: MARZEC

Tydzień 1:Mój przyjaciel

Tydzień 2: Książka

Tydzień 3: Wiosna tuż-tuż

Tydzień 4: W lesie

 

Umiejętności dziecka zdobywane w marcu:

 • Układa historyjki obrazkowe.

 • Określa ciężar przedmiotu.

 • Odwzorowuje układ z figur geometrycznych.

 • Przelicza w zakresie 10.

 • Rozwija sprawność ruchową.

 • Dba o utrzymanie prawidłowej postawy ciała.

 • Używa chwytu pisarskiego.

 • Kreśli wzory literopodobne, rozwija motorykę małą.

 • Rozpoznaje i nazywa dotychczas poznane litery.

 • Wysłuchuje w wyrazach głoski.

 • Czyta globalnie proste wyrazy.

 • Czyta krótkie wyrazy z drukowanych liter.

 • Stara się wypowiadać pełnymi zdaniami.

 • Wie, jak powstaje książka.

 • Wie, na czym polega praca bibliotekarza.

 • Rozumie znaczenie pojęć: czytelnia, katalog, wypożyczalnia.

 • Posługuje się symbolami pogody.

 • Nazywa zjawiska atmosferyczne.

 • Nazywa przyrodnicze zwiastuny wiosny.

 • Nazywa wybrane gatunki ptaków.

 • Śpiewa piosenki.

 • Tańczy przy muzyce.

 • Współtworzy i respektuje zasady obowiązujące w grupie.

 • Obdarza uwagą dorosłych i kolegów z grupy.

 • Rozwija umiejętności plastyczne: rysuje, maluje, lepi.

 • Wykonuje pracę plastyczną z materiałów przyrodniczych.

   

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo–dydaktyczne: LUTY

 

Tydzień 1: W zdrowym ciele zdrowy duch!

Tydzień 2: To mi się uda! To mi się udało!

Tydzień 3: Muzyka jest wszędzie

Tydzień 4: Lodowa kraina

 

Umiejętności dziecka zdobywane w lutym:

 • Wyraża emocje, potrafi przedstawić i nazwać nastrój.

 • Układa szereg matematyczny według określonej zasady.

 • Określa ilość wody w naczyniu.

 • Nazywa kierunki względem własnej osoby.

 • Słucha uważnie czytanych tekstów.

 • Przelicza w zakresie 10.

 • Gra w gry planszowe.

 • Dokonuje pomiaru długości, np. za pomocą stopy, dłoni, wstążki.

 • Rozwija sprawność ruchową.

 • Dba o utrzymanie prawidłowej postawy ciała.

 • Używa chwytu pisarskiego.

 • Kreśli wzory literopodobne, rozwija motorykę małą.

 • Rozpoznaje i nazywa małe i wielkie litery: h, H, ł, Ł, k, K, w, W.

 • Wysłuchuje w wyrazach głoski: h, ł, k, w.

 • Czyta globalnie proste wyrazy.

 • Wypowiada się na zadany temat.

 • Stara się wypowiadać pełnymi zdaniami.

 • Rozpoznaje zwierzęta żyjące w Arktyce i na Antarktydzie.

 • Wie, że woda zamarza.

 • Uczestniczy w wykonywaniu doświadczeń przyrodnicznych.

 • Muzykuje z wykorzystaniem instrumentu.

 • Rozwija wyobraźnię muzyczną.

 • Śpiewa piosenki.

 • Tańczy przy muzyce.

 • Współtworzy i respektuje zasady obowiązujące w grupie.

 • Rozumie konieczność bezpiecznej zabawy zimą.

 • Wie, jak należy dbać o zdrowie zimą.

 • Obdarza uwagą dorosłych i kolegów z grupy.

 • Rozwija umiejętności plastyczne: rysuje, maluje.

 • Wycina papierowe elementy nożyczkami.

 • Lepi z plasteliny.

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo–dydaktyczne: STYCZEŃ

Tydzień 1-2: Wesołe ferie zimowe

Tydzień 3: Dzień Babci i Dzień Dziadka

Tydzień 4: Karnawał

 

Umiejętności dziecka zdobywane w styczniu w grupie „Słoneczka”:

 • Układa elementy zgodnie z rytmem.

 • Klasyfikuje elementy zgodnie z podaną zasadą.

 • Określa położenie przedmiotów w przestrzeni.

 • Przelicza w zakresie 9.

 • Poznaje liczbę 0.

 • Rozwija logiczne myślenie.

 • Dokonuje pomiaru długości, np. za pomocą stopy, dłoni, wstążki.

 • Rozwija sprawność ruchową.

 • Dba o utrzymanie prawidłowej postawy ciała.

 • Prawidłowo posługuje się nożyczkami.

 • Używa chwytu pisarskiego.

 • Kreśli wzory literopodobne, rozwija motorykę małą.

 • Rozpoznaje i nazywa małe i wielkie litery: z, Z, r, R, f, F.

 • Wysłuchuje głoski: z, r, f w wyrazach.

 • Czyta globalnie proste wyrazy.

 • Wypowiada się na zadany temat.

 • Poznaje sposoby odmierzania czasu dawniej i dziś.

 • Poznaje różne rodzaje zegarów.

 • Dostrzega stałe następstwo dni i nocy.

 • Wymienia dni tygodnia, nazywa miesiące.

 • Rozumie znaczenie pojęć: wczoraj, jutro.

 • Muzykuje z wykorzystaniem instrumentu.

 • Gra akompaniament do piosenki.

 • Rozwija wyobraźnię muzyczną.

 • Śpiewa piosenki.

 • Tańczy przy muzyce.

 • Współtworzy i respektuje zasady obowiązujące w grupie.

 • Rozumie konieczność bezpiecznej zabawy zimą.

 • Wie, jak należy dbać o zdrowie zimą.

 • Obdarza uwagą dorosłych i kolegów z grupy.

 • Pogłębia więzi rodzinne z babcią i dziadkiem.

 • Wie, co to jest karnawał.

 • Rozwija umiejętności plastyczne: rysuje, maluje.Sanki, choineczki, śnieżynki