Słoneczka
bird
sun

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA WRZESIEŃ

Temat tygodnia

„Jestem bezpieczny”

13 – 17 września 2021r.

 • „Poznajemy odwagę”- rozmowa na podstawie wiersza Konopnickiej „Stefek Burczymucha”, poznanie znaczenia odwagi i dzielności jako ważnych wartości
 • „Teraz mogę przejść przez drogę” – zabawa matematyczna, poznanie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, rozwijanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych i podawania ich nazw
 • „Sygnalizator świetlny” – praca plastyczna, wyklejanie sygnalizatora kulkami z bibuły, inspirowana wierszem Kamińskiej, rozmowa na temat jego treści.
 • „Jadąc samochodem” – zabawa dydaktyczna, wprowadzenie piosenki. Rozmowa na jej temat, zabawa rytmiczna przy piosence, ćwiczenia emisyjne; rozwijanie wrażliwości i ekspresji muzycznej
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 2.

 

 

Temat tygodnia

„Pomocna dłoń”

20 – 24 września 2021r.

 

 • „O nieśmiałym strusiątku, które nie schowało głowy w piasek” M. Szeląg – rozmowa na temat opowiadania; poszerzanie wiedzy dzieci na temat wartości jaką jest odwaga
 • „Trzy ważne zawody” – zabawy matematyczne; rozwiązywanie zagadek dotyczących pracy strażaka, lekarza i policjanta, oglądanie ilustracji i rozmowa o tych zawodach; poznanie wyglądu i roli numeru alarmowego 112
 • „Czego potrzebuje strażak?”- zabawa dydaktyczna, poznanie zawodu strażaka na podstawie wiersza „Pożar” W. Broniewskiego
 • „Lizak policyjny”- praca plastyczna z wykorzystaniem bibuły, wzbogacenie doświadczeń plastycznych
 • „Dźwięki ulicy” – zabawa słuchowa, podawanie nazw dźwięków wydawanych przez różne pojazdy biorące udział w ruchu drogowym; rozwijanie wrażliwości słuchowej
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 2.