Pszczółki
bird
sun

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczna miesiąc czerwiec 2021 r.

Temat tygodnia "NIBY TACY SAMI, A JESZCZE INNI"

31 maj – 04 czerwca 2021r.

• "Tolerancja" – kształtowanie postawy tolerancji na opowiadania A. Widzowska Inna. Rozmowa na podstawie opowiadania i w książce.

• "Zabawy z piłką" - rozwijanie umiejętności wokalnych; rozwijanie motoryki małej. Ćwiczenia ruchowe – zestaw nr 32.

• "Wszyscy lubimy się bawić" - Ćwiczenia pamięci – Co czyli ze środka koła? Zabawa dydaktyczna "Liczymy". Ćwiczenie na spostrzeganie – "Znajdź taki sam kształt".

• "Kolorowy świat dzieci"- wykonanie pracy: rozpoznawanie i nazywanie kolorów; rozwijanie ciekawości poznawczej.

"Nasze zabawki" - uświadamianie podobieństwa między dziećmi na wiersza B. Szelągowska "Kraina zabawek".

• "Gdzie jest ta zabawka?" - zabawa.

• "Moja wymarzona zabawka" – wykonanie pracy plastycznej.

Temat tygodnia "POZNAJEMY ZAWODY"

07 – 11 czerwca 2021r.

• "Znam różne zawody!" – poznaniak nazw zawodów.

• "Mój tata jest strażakiem"- zabawy przy piosence, rozwijanie umiejętności wokalnych.

• Ćwiczenia ruchowe – zestaw nr 32.

• "Tyle samo guzików"- zabawa dydaktyczna; rozwijanie umiejętności przeliczania elementów.

• "Ciastka, ciasteczka" – wykonanie ciasteczek.

Temat tygodnia "WAKACYJNE PODRÓŻEE"

14 – 18 czerwca 2021r.

• "Poznajemy pojazdy" – zapoznanie się z pojazdami i ich zastosowaniem na opowiadania E. Stadtmüller Wakacje. Rozmowa na temat opowiadania i ilustracji w książce.

• "Wakacje" – zabawy z piosenką". Nauka refrenu fragmentami, metodą ze słuchu.

• " Co będzie pływać, a co nie?" - zabawy z wodą.

• Ćwiczenia ruchowe – zestaw nr 33.

• "Na plaży jest fajnie" - utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie możliwości dzieci; utrwalanie umiejętności określeń: najwięcej, najmniej .

• "Bezpieczne wakacje" - utrwalanie zasad ościennych w różnych miejscach na B. Szeląg Bezpieczneowskiejj ej wakacje. Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. Zabawy dydaktyczne: "Znam... Numer alarmowy".

Temat tygodnia "POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS"

21 – 25 czerwca 2021r.

• "Wakacyjne wędrówki"- słuchanie wiersza A. Widzowskiej "Wakacje". Rozmowa na podstawie opowiadania i w książce. Pożegnanie z Olkiem i Adą.

• "Wakacyjna podróż pociągiem" - wykonanie biletów. Zabawy z piosenką "Wakacyjna wyliczanka". Rozmowa na podstawie piosenki. Nauka refrenu, piosenki metodą ze słuchu.

• Ćwiczenia ruchowe – zestaw nr 34.

• "Ahoj, przygodo" - utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie możliwości dzieci.

• "Bezpiecznie nad wodą" - rozmowa na temat zasad bezpiecznego przebywania nad wodą. "Co żaglówka popłynie najdalej? -ćwiczenia oddechowe.

• "Żaglówka" – plastycznej pracy.

• "Wakacyjny plecak" - uwagi na potrzeby przedmiotów – zabawa dydaktyczna.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczna miesiąc maj 2021 r.

TEMAT: MOJA OJCZYZNA od 04 do 07 maja 2021r.

 

TEMAT: MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION od 10 do 14 maja 2021r.

 

TEMAT: ŁĄKA W realizowany MAJU od 17 do 21 maja 2021r.

 

TEMAT: ŚWIĘTO RODZICÓW od 24 do 28 maja 20121r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczna miesiąc kwiecień 2021 r.

Temat tygodnia "WIELKANOC"

01 – 16 kwietnia 2021 r.

 

Temat tygodnia "DBAMY O PRZYRODĘ"

19 – 23 kwietnia 2021 r.

 

Temat tygodnia "WIOSNA NA WSI"

26 - 30 kwietnia 2021 r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczna miesiąc marzec 2021 r.

ZWIERZĘTA NASZE PÓL I LAS

od 01 do 05 marca 2021r.

 

MARCOWA POGODA

od 08 do 12 marca 2021r.

 

WIOSENNE PRZEBUDZENIE

od 15 do 19 marca 2021r.

 

WIOSENNE POWROTY

od 22 do 26 marca 2021r.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc luty

Temat tygodnia „BAŚNIE, BAJKI, BAJECZKI”

01-05 lutego 2021r.

• „Smok Cmok” - słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Białe gołębie”; rozwijanie koncentracji uwagi; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

• „Jaś i Małgosia” - zabawa matematyczna – liczenie pierników. Zabawa dydaktyczna - rozwijanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmów „Układanie rytmów z kolorowych pierników”.

• „Baśnie” – zabawy przy piosence; rozwijanie słuchu muzycznego; określanie charakteru muzyki. Ćwiczenia ruchowe – zestaw nr17.

• „Czerwony Kapturek” – wykonanie pracy plastycznej; poznawanie literatury dziecięcej; rozwijanie sprawności manualnej.

• „Nasze ulubione bajki”– słuchanie wiersza M. Konopnickiej „Krasnoludki są na świecie”. Rozmowa na temat tekstu wiersza.

 

Temat tygodnia „MUZYKA WOKÓŁ NAS”

08 – 12 lutego 2021r.

• „Koncert” - słuchanie opowiadania E. Stadtmüller Koncert. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. Improwizacja ruchowa do utworu A. Vivaldiego Cztery pory roku. Zima.

• Zabawy przy piosence „Na bębenku”. Przypomnienie sposobu gry na bębenku. „Odgłosy natury” – zagadki muzyczne. Ćwiczenia ruchowe – zestaw nr18.

• „Wszystko jest muzyką” - naśladowanie odgłosów przyrody. Ćwiczenie słuchowe Jaki to instrument?

• „Muzyka wokół nas” – wykonanie pracy plastycznej.

• „Rozmowa o muzyce” - słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Muzyczne urodziny. „Dźwięki wokół nas” - zabawa dydaktyczna; rozwijanie mowy; rozwijanie poczucia rytmu; rozwijanie wyobraźni.

 

Temat tygodnia „NIE JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE”

15 - 19 lutego 2021r.

• „Ufoludki”- wzbogacanie wiedzy o kosmosie i planetach na podstawie opowiadania E. Stadtmüller Ufoludki. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. Słuchanie ciekawostek na temat kosmosu. Malowanie farbami ufoludka według pomysłów dzieci.

• „Statek kosmiczny” - zabawa matematyczna; rozwijanie umiejętności liczenia.

• „Trzej kosmici” - słuchanie piosenki. Rozmowa na temat zwrotek i refrenu piosenki, przedmiotów służących do obserwacji – Teleskopy, lunety, lornetki. Improwizacja ruchowa do piosenki. Malowanie kamieni – wykonanie pracy Czarodziejski ka-mień. Ćwiczenia ruchowe – zestaw nr19.

• „Nie jesteśmy sami w kosmosie” – wykonanie pracy plastycznej; rozwijanie sprawności manualnej. Prezentacja prawidłowej artykulacji głoski l. Słuchanie tekstu logopedycznego B. Szelągowskiej Rozmowy ufoludków.

• „Mieszkańcy innych planet” - słuchanie wiersza B. Szelągowskiej „Nasza Ziemia i planety”; poszerzanie wiedzy dotyczącej kosmosu; rozwijanie kreatywnego myślenia.

 

Temat tygodnia „ZWIERZĘTA Z DŻUNGLI I SAWANNY ”

22-26 lutego 2021r.

• ,,Rodzina krokodyli”- wzbogacenie wiadomości na temat życia krokodyli na podstawie opowiadania A. Widzowskiej „Zwierzęta egzotyczne”.

• „Zwierzaki cudaki” - zabawy matematyczne; utrwalanie pojęć duży, mały.

• ,,Żyrafa”- zabawy muzyczno - ruchowe przy piosence. Zabawy z marakasami. Ćwiczenia ruchowe z wykorzystaniem tunelu i szarf.

• „Dzika wyprawa” – wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt egzotycznych na podstawie wiersza B. Szelągowskiej ,,Zwierzęta w Afryce”.