Pajace
bird
sun

Nasze prace

 

Zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze

                                                              

                                           Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze na miesiąc CZERWIEC

 

 

Tematyka tygodnia: POZNAJEMY ZAWODY   07.06- 11.06.2021r.

 

- "Znam różne zawody" - poznanie różnych nazw zawodów na podstawie wiersza B. Formy "Zawody".

- " Mój tata jest strażakiem" - zabawy przy piosence, rozwijanie umiejętności wokalnych.

- Ćwiczenia ruchowe - zestaw nr 36.

- "Tyle samo guzików" zabawa dydaktyczna; rozwijanie umiejętności przeliczania elementów.

- "Ciastka, ciasteczka" - wykonanie ciasteczek.

 

Tematyka tygodnia : WAKACYJNE PODRÓŻE 14.06 - 18.06. 2021r.

 

- "Poznajemy pojazdy" - zapoznanie z różnymi pojazdami i ich zastosowaniem na podstawie opowiadania E. Studmeller  Wakacje . Rozmowa na temat opowiadania i ilustracji w książce.

- " Wakacje" - zabawy na z piosenką. Nauka refrenu metodą ze słuchu.

- Ćwiczenia ruchowe - zestaw nr 33.

- "Na plaży fajnie jest" - utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie możliwości dzieci; utrwalanie stosowania określeń : mniej, więcej, najmniej.

- "Bezpieczne wakacje" - utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach na podstawie wiersza B. Szelągowskiej "Bezpieczne wakacje". Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. Zabawy dydaktyczne : Znam ....numery alarmowe".

 

Tematyka tygodnia: POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS 21.06 - 25.06. 2021r.

 

- "Wakacyjne wędrówki" słuchanie wiersza A. Widzowskiej "Wakacje" . Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i obrazków w książce. Pożegnanie z Olkiem i Adą.

- "Wakacyjna podróż pociągiem" - wykonanie biletów. Zabawa z piosenką "Wakacyjna wyliczanka". Rozmowa na podstawie piosenki.

- "Ćwiczenia ruchowe -  zestaw  nr 34.

- "Ahoj przygodo" - utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie możliwości dzieci.

- "Bezpiecznie nad wodą" - rozmowa na temat zasad bezpiecznego przebywania nad wodą "Która żaglówka popłynie najdalej? - ćwiczenia oddechowe.

- "Żaglówka" - wykonanie pracy plastycznej".

- " Wakacyjny plecak" -zwrócenie uwagi na przedmioty potrzebne podczas wakacyjnych wędrówek - zabawa dydaktyczna.

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

"Nasze prace"