Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień
bird
sun

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na kwiecień

 

Kolorowe witaminy”

Realizowany od 26 do 30 kwietnia 2021r.

 

Dziecko:

- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych proponowanych przez nauczyciela,

- potrafi współdziałać podczas zabawy,

- wykonuje ćwiczenia gimnastyczne według poleceń nauczyciela.

- wie, co wpływa na zdrowie człowieka,

- wypowiada się pełnymi zdaniami i słucha wypowiedzi innych,

- uzupełnia brakujące elementy rysunku tak, aby utworzył logiczną całość.

- wie, że jedzenie warzyw i owoców ma pozytywny wpływ na zdrowie człowieka,

- wie, że należy zachować umiar w jedzeniu słodyczy,

- rozpoznaje i nazywa wybrane owoce i warzywa,

- tworzy prace plastyczną metodą wyklejania z papieru kolorowego,

- sprawnie posługuje się klejem

- poznaje właściwości produktów przez bezpośrednie doświadczenia sensoryczne,

- przygotowuje kanapkę według zasad zdrowego odżywiania,

- przestrzega zasad higieny podczas przygotowania kanapek,

- wypowiada się na określony temat