Krasnale
bird
sun

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA STYCZEŃ

Temat tygodnia

„PŁYNIE CZAS”

03 – 07 stycznia 2022r.

- „Nowy Roczek robi kroczek” – zabawa dydaktyczna, poznanie tradycji witania Nowego roku, odczuwania wspólnej radości.

-„Życzenia noworoczne”- zabawa dydaktyczna, poznanie nazw tygodnia, kształtowanie umiejętności tworzenia zdrobnień.

- „Kolorowe pory roku” – zabawa dydaktyczna, nazywanie pór i przyporządkowanie im koloru, dostrzeganie różnic w porach roku, rozwijanie wiedzy o otaczającym świecie.

- „Kiedy słonko chodzi spać?” – zabawa dydaktyczna, poznanie symboli i kolorystyki dnia oraz nocy, kształtowanie pojęcia regularności rytmu w organizacji czasu, rozwijanie umiejętności wyrażania pory dnia w działaniach plastycznych.

 

Temat tygodnia

„MŁODSI I STARSI”

10 – 14 stycznia 2022r.

- „Kartki z rodzinnego albumu” – zabawa dydaktyczna, rozumienie pojęcia rodzina na podstawie opowiadania M. Mazan „Sylwia sowa i Centrum lotów kosmicznych”, nazywanie członków rodziny, zacieśnianie więzów rodzinnych.

- „Dziadek zna wiele zagadek” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie myślenia logicznego podczas rozwiązywania zagadek, rozmowa o zabawach z dziadkiem na podstawie wiersza B. Lewandowskiej „Z dziadkiem na księżyc”.

- „Życzenia dla babuni” – zabawa dydaktyczna, odnajdywanie kształtów wokół nas, rozwijanie spostrzegawczości i kreatywności, zachęcanie do rozmowy z bliskimi o tym, jakich przedmiotów używają na co dzień.

- „Z wizytą u dziadków” – zabawa dydaktyczna, eksperymentowanie z dźwiękiem , rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej. Ćwiczenia gimnastyczne   zestaw nr 9.

- „Nasz bal karnawałowy” – zabawy integracyjne i tańce przy muzyce; zacieśnianie więzi rówieśniczych podczas wspólnych zabaw w przedszkolu, budowanie pozytywnych emocji w relacjach z rówieśnikami.

 

Temat tygodnia

„WESOŁE FERIE ZIMOWE”

17 – 28 stycznia 2022r.

- „Z górki na pazurki”– zabawa dydaktyczna, utrwalanie zasad bezpiecznych zimowych zabaw na podstawie wiersza K. Roguskiego „Ślizgawka”.

- „Zimowa piosenka” – zabawa dydaktyczna, usprawnienie mięśni warg na podstawie wiersza J. Suchorzewskiej.

- „Zimowe zabawy na śniegu” – zabawa matematyczna, układanie gry, rozwijanie umiejętności współdziałania.

- „Bałwankowa rodzina” - zabawa muzyczna, rozwijanie słuchu i poczucia rytmu.

Ćwiczenia gimnastyczne w formie opowieści ruchowej zestaw nr 7.

- „Wesoła zima” – ćwiczenie sprawności manualnej; usprawnianie drobnych ruchów ręki podczas prac plastycznych; utrzymywanie porządku w sali po zabawie.

- „Kto to?” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie pamięci; zdobywanie umiejętności poprawnego wymawiania słów; usprawnianie aparatu mowy.

- „Zima” – zabawa dydaktyczna, rozmowa na podstawie opowiadania E. Wagner „O śnieżnych bałwankach i płatkach śniegu”.

-„Bałwanki” – zabawa matematyczna, doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się liczebnikami w aspekcie głównym i porządkowym.

- „Bałwankowa rodzina” – zabawa muzyczna, nauka piosenki, zapamiętywanie układów ruchowych do piosenki. Ćwiczenia gimnastyczne w formie opowieści ruchowej zestaw nr 7.

- „Bałwankowa rodzina” –zdobywanie nowych doświadczeń plastycznych; kształtowanie umiejętności współdziałania dłoni; nabywanie poczucia satysfakcji, wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA GRUDZIEŃ

Temat tygodnia

„CORAZ ZIMNIEJ”

06 – 10 grudnia 2021r.

-„Mikołajki w grupie Krasnali” – zabawa dydaktyczna, kształtowanie radosnej postawy związanej ze zbliżającymi się świętami.

- „Dbamy o ptasie brzuszki” – zabawa dydaktyczna, stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych, nazywanie i rozróżnianie pokarmu odpowiedniego dla ptaków, uwrażliwianie  na potrzeby zwierząt zimą.

- „Z pieskiem na zimowym spacerze”- zabawa dydaktyczna, wymienianie sposobów ochrony psa przed zimnem podczas spaceru, rozwijanie umiejętności przeliczania, nabywanie poczucia odpowiedzialności za pupila.

-„Zima gra na soplach”- zabawa dydaktyczna, zapoznanie z instrumentem perkusyjnym – dzwonkami chromatycznymi, rozwijanie muzycznych zdolności twórczych, wyrabianie wrażliwości muzycznej

Ćwiczenia gimnastyczne   w formie opowieści ruchowej zestaw nr 7.

- „Lodowe eksperymenty” – zabawa dydaktyczna, poznanie pojęć zamrażanie i roztapianie; określenie nasycenia barw z użyciem przymiotników jasny/ciemny, odczuwanie sprawstwa podczas wykonywania eksperymentów.

 

Temat tygodnia

„ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA”

13 – 17 grudnia 2021r.

- „Pomagamy mamie i tacie” – zabawa dydaktyczna, kształtowanie umiejętności pomagania w porządkach domowych, sposoby wyrażania miłości.

- „Życzenia do spełnienia” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie z pracą i zawodem listonosza na podstawie wiersza M. Marzan „Listonosz”, określanie okazji, kiedy można wysłać kartkę z życzeniami, nabywanie umiejętności składania życzeń.

- „Świąteczne pierniki” – zabawa dydaktyczna, zdobywanie umiejętności szacowania pojemności, nabywania sprawności w pracach gospodarczych, przygotowanie do pomagania bliskim podczas prac domowych.

- „Rysowany list do świętego Mikołaja” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie ekspresji ruchowej, kształtowanie umiejętności odróżniania instrumentów muzycznych, zabawy przy piosence „Czas podarunków”.

- „Moja choineczka” – zabawa plastyczna, utrwalenie podstawowych kolorów, usprawnianie zdolności manualnych podczas wykonania pracy plastycznej z wykorzystaniem ozdobnych dziurkaczy.

 

Temat tygodnia

„WESOŁYCH ŚWIĄT”

13 – 31 grudnia 2021r.

- „Aniołki grzeczniołki” – zabawa dydaktyczna, rozmowa o miłości na podstawie opowiadania M. Mazan „Miś Miodek i święta”.

- „Dziś spotkamy Mikołaja” – zabawa dydaktyczna, przybliżenie wiadomości o życiu i postaci Mikołaja, utrwalenie nazw części ciała, stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych.

- „Wigilia w przedszkolu” – zabawa dydaktyczna, poznanie zwyczajów, tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, kultywowanie zwyczaju świątecznego spotkania przedszkolnej rodziny.

- „Kolędowanie na dywanie”- zabawa dydaktyczna, poznanie historii stajenki i szopki bożonarodzeniowej, śpiewanie kolęd umiarkowanym głosem, odczuwanie podniosłego nastroju świąt Bożego Narodzenia.

- „Prezenty spod choinki dla całej rodzinki” – zabawa plastyczno- techniczna „Zaczarowane, wirujące bączki”, ćwiczenie usprawniające dłonie.

- „Mój prezent” – zabawa plastyczna, wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem kolorowych czasopism.

- „Boże Narodzenie” - poznanie zwyczajów, tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia na podstawie opowiadania M.Strzałkowskiej.

- „Worek z prezentami” – zabawy matematyczne, segregowanie zabawek dla chłopców i dziewczynek.

- ,,Świąteczna choinko”- zabawy muzyczne  przy piosence, ilustracja ruchowa, wyrabianie wrażliwości muzycznej.

Ćwiczenia gimnastyczne   w formie opowieści ruchowej zestaw nr 8.

- Zabawa Sylwestrowa”- swobodne wypowiedzi dzieci na temat powitania Nowego Roku.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA LISTOPAD

Temat tygodnia

„MÓJ DOM –POLSKA

02 – 12 listopada 2021r.

- „Legendarna syrenka ” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie z herbem Warszawy i legendą o Syrence; kształtowanie zdolności opowiadania bajek; rozwijanie zainteresowań legendami o Polsce.

- „Poznaję symbole narodowe” – zabawa matematyczna, przeliczanie symboli narodowych; rozpoznawanie symboli narodowych; rozbudzanie postaw patriotycznych.

- „Góral skrzypek i oscypek” – zabawa dydaktyczna, wzbogacenie wiedzy społeczno- przyrodniczej; uwrażliwianie na folklor; nabywanie szacunku do kultury góralskiej. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 5.

- „Nad Morzem Bałtyckim” – zabawa dydaktyczna, wzbogacenie wiedzy na temat morza i jego charakterystycznych cech, umiejętność skupienia się i wyciąganie wniosków; rozbudzanie wrażliwości podczas działań z farbami.

- „Wojtek Bocian i walka o pokój”- rozmowa o patriotyzmie na podstawie opowiadania M. Mazan; budzenie dumy z przynależności narodowej.

- „Legendy o Bazyliszku”- zabawa dydaktyczna, uświadomienie skutków nieprzestrzegania zakazów na podstawie legendy, kształtowanie zdolności opowiadania bajek, rozwijanie zainteresowań legendami o Polsce.

- „Kolory flagi” – zabawa plastyczna, wykonanie pracy plastycznej; rozwijanie sprawności manualnej.

Temat tygodnia

„ULUBIONE ZAJĘCIA”

15 – 19 listopada 2021r.

- „Zabawa w teatr”- zabawa dydaktyczna, rozwijanie kompetencji językowych, szukanie i nazywanie przeciwieństw; rozwijanie wyobraźni podczas zabaw parateatralnych; nabywanie odwagi do zaprezentowania siebie.

- „Jestem przedszkolakiem!” – uroczystość z okazji Pasowanie na przedszkolaka,  zaprezentowanie umiejętności dzieci, kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, wspomaganie procesu adaptacji dzieci do środowiska przedszkolnego.

- „Nowe życie makulatury” - zabawa matematyczna, dostrzeganie zachodzących i nieodwracalnych zmian w przedmiotach codziennego użytku; kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego; wdrażanie do szanowania rzeczy.

- „Skarby z podwórka” – zabawa muzyczna, doświadczenia muzyczne z wykorzystaniem elementów przyrody; nabywanie umiejętności wykorzystania elementów przyrody w zabawie; nabywanie szacunku do przyrody.

- „Co ulepimy dziś z plasteliny?” – zabawa plastyczna, przybliżenie określenia rozciągliwy; eksperymentowanie z różnym materiałem plastycznym; rozwijanie myślenia twórczego.

Temat tygodnia

„Moje hobby”

22 – 26 listopada 2021r.

- „Misie, niedźwiadki, puchatki”-  zabawa dydaktyczna, rozpoznawanie i nazywanie emocji; umiejętność radzenia sobie z emocjami w różnych sytuacjach; nawiązywanie bliższych relacji z innymi.

- „Opowiem wam o misiu” zabawa dydaktyczna, rozwijanie pamięci; zdobywanie umiejętności poprawnego wymawiania słów; usprawnianie aparatu mowy.

- „To, co misie lubią najbardziej” – zabawa matematyczna, dzielenie na zbiory ze względu na jedną cechę wspólną; rozwijanie myślenia logicznego w zabawach matematycznych; czekanie na swoją kolej podczas wypowiedzi.

- „Chrapu, chrap w mroźną zimę” – zabawa muzyczna, nauka piosenki, zapamiętywanie układów ruchowych do piosenki.

- „Mój misio”- prawidłowe rozróżnianie kolorów i posługiwanie się ich nazwami; ćwiczenie sprawności manualnej; usprawnianie drobnych ruchów ręki podczas prac plastycznych; utrzymywanie porządku w sali po zabawie.

 

Temat tygodnia

„NADCHODZI ZIMA”

22 listopada – 3 grudnia 2021r.

- „Witamy zimę” – zabawa dydaktyczna, poznanie oznak zimy; umiejętność dostrzegania i nazywania oznak zimy; dostrzeganie potrzeb innych osób podczas zabaw zimowych.

- „Jaki ptak zostawił ten znak?” – zabawa dydaktyczna, tworzenie warunków do poszerzenia doświadczeń językowych; kształtowanie umiejętności odróżniania fałszu od prawdy; uświadomienie konieczności niesienia zimą pomocy ptakom.

- „Śniegiem malowany świat” – zabawa matematyczna, nazywanie i odróżnianie figur geometrycznych; ćwiczenie sprawności manualnej podczas wycinania figur geometrycznych, nabywanie umiejętności uważnego uczestnictwa  w zajęciach.

- „Adaś i Hanka lepią bałwanka” – zabawa muzyczna, rozwijanie słuchu i poczucia rytmu; umiejętność tańca krokiem dostawnym; wyzwalanie ekspresji twórczej

„Bałwanek” – nauka piosenki. Ćwiczenia gimnastyczne w formie opowieści ruchowej zestaw nr 7.

- „Śnieżne kule” – zabawa plastyczna, zdobywanie nowych doświadczeń plastyczno-technicznych; kształtowanie umiejętności współdziałania dłoni; nabywanie poczucia satysfakcji.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA PAŹDZIERNIK

Temat tygodnia

„JESIENNA PRZYRODA”

04 – 08 października 2021r.

 • „Kto zasypia na zimę?” – zabawa dydaktyczna, poszerzenie wiadomości dotyczących zwierząt leśnych na podstawie opowiadania „Basia Orzeszko i sen zimowy” M. Mazana, nabywanie empatycznego stosunku do świata zwierząt.
 • „Szyszki dla myszki” – zabawa dydaktyczna, zdobywanie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego myszki polnej, stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych.
 • „Wiewiórka Basia gromadzi zapasy” – zabawa matematyczna, nabywanie umiejętności posługiwania się określeniami: wysoki/niski, wyższy/ niższy, wysoko/nisko; wspomaganie w rozwijaniu zdolności określania wyglądu ze względu na kształt.
 • „Bardzo kolczasty jeż” – zabawa dydaktyczna, poznanie nowej metody uczenia się na pamięć (z użyciem symboli), rozwijanie pamięci poprzez naukę piosenki, uwrażliwienie na muzykę.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 3.
 • „Żegnamy bociany, jaskółki...” – zabawa dydaktyczna, konstruowanie sylwet ptaków, kształtowanie umiejętności rozumienia malarstwa i jego przekazu, odczuwanie poczucia sprawstwa w działaniach plastycznych.

 

Temat tygodnia

„KOSZYK PANI JESIENI”

11 – 15 października 2021r.

 • „Cebulowe sweterki” zabawa dydaktyczna, uświadomienie konieczności dbania o własne zdrowie, określanie zasad zdrowego odżywiania, poznanie znaczenia zwrotu „ubierać się na cebulkę”.
 • „Smaczne i zdrowe potrawy dyniowe” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie z wyglądem dyni, kształtowanie umiejętności opisywania go słowami, kształtowanie zainteresowań darami jesieni poprzez zabawy językowe.
 • „Jarzębinowa biżuteria” – zabawa matematyczna, utrwalenie nazw figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt), dostrzeganie kształtu koła w środowisku przyrodniczym.
 • „Kasztanowa wyliczanka” zabawa muzyczni- ruchowa, muzykowanie z użyciem darów jesieni, kształtowanie umiejętności opracowywania ruchów do piosenki „Dwa kasztanki”, rozwijanie wrażliwości muzycznej.
 • Ćwiczenia gimnastyczne, zestaw nr 4.
 • „Tajemnice i skarby jesiennego lasu”- wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem plasteliny, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.

Temat tygodnia

„SKARBY JESIENI”

18 – 22 października 2021r.

 • „Witaminki na grządce”- zabawa dydaktyczna, rozpoznawanie wyglądu, smaku i koloru owoców i warzyw, kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o swoje zdrowie na podstawie opowiadania M. Mazan „Sylwia sowa i zdrowie”.
 • „Smaczne i zdrowe kiszonki” - zabawa dydaktyczna, zdobywanie wiadomości o kapuście, tworzenie okazji do eksperymentowania z produktami spożywczymi.
 • „Żółte kolby kukurydzy” – zabawa dydaktyczna, zdobywanie wiadomości na temat kukurydzy i produktów z niej powstałych, rozumienie znaczenia warzyw dla zdrowia.
 • „Jabłko, gruszka wpadły do fartuszka” – zabawa muzyczna, rozwijanie wrażliwości muzycznej, zabawy przy piosence „Dwa jabłka”.
 • „Jakie specjały poda kucharz mały?” – zabawa plastyczna, wykorzystanie ziemniaka jako materiału do prac plastycznych, kształtowanie pomysłowości i twórczości.

Temat tygodnia

„NASZA MAŁA OJCZYZNA”

25 – 29 października 2021r.

 • „Spacer po okolicy” – zabawa dydaktyczna, budzenie zaciekawienia okolicznym środowiskiem na podstawie wiersza L.J. Kerna „Nasze podwórko”, wyrażanie szacunku do miejsca zamieszkania.
 • „Tego w mieście nie spotkasz” – zabawa dydaktyczna, stwarzanie warunków do poszerzenia doświadczeń językowych, kształtowanie umiejętności rozróżniania miasta od wsi.
 • „Opowiem wam o swoim domu” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie umiejętności określenia wielkości i nazw różnych domów, kształtowanie pojęcia: numer domu, uwrażliwienie na potrzebę znajomości adresu zamieszkania.
 • „Małe i duże muzyczne podróże” – zabawa muzyczno – ruchowa, przybliżenie postaci polskiego kompozytora Fryderyka Chopina na podstawie opowiadania A. Galicy „Jak Frycek zamieniał deszcz w muzykę”, kształtowanie umiejętności słuchania muzyki poważnej.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 5.
 • „Nasze kokardy narodowe” – zabawa plastyczno-techniczna, nabywanie sprawności manualnych, poznanie dekoracji używanych podczas świąt patriotycznych, rozumienia pojęcia : kokarda narodowa, kształcenie postawy szacunku do historii naszego kraju.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA WRZESIEŃ

Temat tygodnia

„W PRZEDSZKOLU”

01 – 03 września 2021r.

 •  „W łazience myjemy ręce” – zabawa dydaktyczna, poznanie wyposażenie łazienki, umiejętności dobierania elementów zbioru ze względu na ich przeznaczenie.
 • „Zabawa to ważna sprawa” – zabawa dydaktyczna, tworzenie sytuacji sprzyjających zgodnemu współdziałaniu podczas zajęć ruchowych.
 • Ćwiczenia gimnastyczne, zestaw nr 1.
 • „Mój znaczek”- wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, wzbogacanie doświadczeń plastycznych.

Temat tygodnia

„W PRZEDSZKOLU”

06 – 10 września 2021r.

 • „Wiemy , jak prosić o pomoc” – zabawa dydaktyczna, rozumienie i utrwalenie znaczenia pojęcia uprzejmość i kreowanie sytuacji do poznania wartości społecznych na podstawie opowiadania M. Mazan „Jurek jeżyk i uprzejmość”.
 • „Ustawiamy się w pary” – zabawa dydaktyczna, rozumienie pojęcia para i umiejętność jego odzwierciedlania w różnych kontekstach zabawowych, stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych.
 • „Trzy magiczne słowa”- zabawa matematyczna, rozumienie potrzeby używania słów proszę, dziękuję, przepraszam, doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie.
 • „Pani chętnie bawi się z nami” – zabawa dydaktyczna, rozumienie potrzeby obecności osoby dorosłej w życiu dziecka, kształcenie słuchu muzycznego; nauka piosenki „Idą buty do przedszkola”.
 • Ćwiczenia gimnastyczne, zestaw nr 1.
 • „Gotowanie i sprzątanie - o to dbają nasze panie” – zabawa dydaktyczna, poznanie zawodów ludzi pracujących w przedszkolu, rozwijanie plastycznej inwencji twórczej, nabywanie szacunku do pracy innych ludzi.

 

Temat tygodnia

„JESTEM BEZPIECZNY”

13 – 17 września 2021r.

 • „Bezpiecznie docieramy do przedszkola” –rozmowa o zachowaniu bezpieczeństwa podczas drogi do przedszkola, definiowanie wspólnie z dziećmi słowa odpowiedzialność, doskonalenie wypowiedzi na bliskie dziecku tematy, pobudzanie ciekawości poznawczej.
 • „Teraz mogę przejść przez drogę” - poznanie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych; zachęcanie do wspólnej zabawy.
 • „Kodeks przedszkolnej gromadki” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie, wyjaśnienie pojęcia zasady, rozumienie potrzeby istnienia zasad grupowych, właściwe odczytywanie i zrozumienie piktogramów, kształtowanie umiejętności używania liczb porządkowych: pierwszy, drugi, trzeci, zwracanie uwagi na przestrzeganie ustalonych zasad grupowych.
 • „Zgodna zabawa w sali” – zabawa dydaktyczna, nauka słów piosenki „Nie chcę cię znać” i próby odtworzenia jej ruchem, współdziałanie w tańcu, poznanie instrumentu (grzechotki) oraz jego dźwięku.
 • Ćwiczenia gimnastyczne w formie opowieści ruchowej, zestaw nr 2.
 • „Znamy zasady podwórkowej zabawy” – zabawa plastyczna, wykonanie pracy plastycznej „Piaskowe przedmioty” z wykorzystaniem piasku, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.

 

Temat tygodnia

„POMOCNA DŁOŃ”

20 – 24 września 2021r.

 • „Odpowiadam za porządek w szafie” – rozmowa o odpowiedzialności na podstawie opowiadania „Misiek Miodek i odpowiedzialność”, rozwijanie wyobraźni, nabywanie kompetencji językowych, kształtowanie rozumienia słowa odpowiedzialność, rozwijanie koncentracji podczas słuchania opowiadania.
 • „Uwaga, to jest niebezpieczne!” – zabawa dydaktyczna, ustalanie kolejności zdarzeń, opowiadanie treści historyjek, wyciąganie wniosków przyczynowo - skutkowych, budowanie wypowiedzi, nabywanie wiedzy na temat niebezpieczeństw grożących w domu.
 • „Mama Antka, to policjantka” – zabawa matematyczna, poznanie pracy policjanta, utrwalanie numeru alarmowego; kształtowanie myślenia logicznego, klasyfikowanie przedmiotów.
 • „Poznajemy zawód lekarza” – zabawa dydaktyczna, poznanie zawodu lekarza, przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza podczas zabaw ruchowo-naśladowczych.
 • Ćwiczenia gimnastyczne w formie opowieści ruchowej, zestaw nr 2.
 • „Dzielny strażak”- zabawa plastyczna, poznanie zawodu strażaka, wykonanie pracy plastycznej „Wóz strażacki” z wykorzystaniem plasteliny, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.

 

Temat tygodnia

IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT

27 września – 01 października 2021r.

 • „Październikowe łąki wrzosowe”- zabawa dydaktyczne, poznanie znaczenia empatii jako ważnej wartości, umiejętność rozpoznawania i nazywania roślin jako elementów przyrody, uwrażliwianie na piękno przyrody otaczające człowieka
 • „Humory jesiennej pory” – zabawa dydaktyczna, poznanie oznak jesieni występujących w przyrodzie, tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń jęz
 • „Hop, przez kałużę!” – zabawa matematyczna, rozumienie pojęć mały, duży, kształtowanie umiejętności określania cech wielkościowych przedmiotów z użyciem określeń mały, duży.
 • „Jesienne dywany z liści” – zabawa muzyczna, zapoznanie z instrumentem muzycznym – kołatką, wzbudzenie zainteresowania instrumentami muzycznymi.
 • Ćwiczenia gimnastyczne, zestaw nr 3.
 • „Park w kolorach jesieni” – zabawa plastyczna, wykonanie pracy plastycznej  z wykorzystaniem farb, poznanie malarstwa  o tematyce jesiennej, rozbudzanie zainteresowania eksperymentowaniem z kolorem farby.