Biedronki
bird
sun

Luty

Temat kompleksowy: Coraz zimniej

1.02 -5.02. 2021

 • „Węglowa opowieść” – rozmowa na temat tekstu W. Chotomskie. Poznawanie znaczenia węgla.
 • „Paprocie i dinozaury” – zabawa ruchowa z elementem czworakowania.
 • „Y – wagony” – wprowadzenie litery. Ćwiczenie słuchu fonemowego, percepcji wzrokowej i grafomotoryki.
 • Jak powstawał węgiel” – rysowanie węglem, przedstawienie historii powstawania węgla.
 • „Kto szedł do Babulki Zimy po nowe odzienie” – rozmowa na temat tekstu E. Szelburg-Zarembiny.
 • Zabawa z elementem dramy. „Ciepło – zimno” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.
 • Odwzorowywanie, ćwiczenie percepcji wzrokowej, grafomotoryki, logicznego myślenia i sprawności manualnej.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych - ćwiczenie i wzmacnianie dużych grup mięśniowych.
 • „Kable, przewody, liny….” – doskonalenie umiejętności mierzenia stopą, dłonią, ustalania stałości długości; poznawanie liczby 5.
 • „Magnesy” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa. „Skąd się bierze prąd?” – poznawanie źródeł energii elektrycznej.
 • „Urządzenia elektryczne” – rozwiązywanie zagadek A. Maćkowiaka; poznawanie urządzeń elektrycznych.
 • „Grzejnik” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.
 • „Jaka pogoda?” – prowadzenie obserwacji przyrodniczych w przedszkolnym ogrodzie.
 • „Malowanie lodem” – praca plastyczna. „Ciepło-zimno” – zabawa ruchowa z elementem czworakowania.
 • „Globalne ocieplenie” –wyjaśnienie przyczyn i skutków globalnego ocieplenia klimatu.
 • „Jak pachnie powietrze?” – prowadzenie obserwacji przyrodniczych w przedszkolnym ogrodzie.

 

Styczeń

18.01. - 22.01.   Młodsi i starsi

 • Zabawy z babcią” – recytacja wiersza „Cztery pory roku” U. Kowalskiej. „Wiem to ja i wiesz to ty, gdzie się schowały głoski b” – zabawa dydaktyczna. „But do buta” – zabawa porządkowa.
 • „Coś na b” – ćwiczenie percepcji wzrokowej i słuchowej.
 • „Taniec z balonami” – zabawa ruchowo-taneczna do piosenki. Praca z KP2.35.
 • „Najlepszy prezent” – rozmowa na temat opowiadania I. Salach. Kształtowanie poczucia szacunku wobec osób starszych.
 • „Jak można spędzać czas z babcią i dziadkiem?” – zabawa słownikowa.
 • „Jesteśmy detektywami” – formułowanie listy pytań. Praca z KP2.34.
 • .Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 9. Zabawy zimowe w ogrodzie.
 • „Z dziadkiem guziki układamy i ich cechy oznaczamy” – zabawa dydaktyczna.
 • „Matematyczne zagadki z dziadkiem” –zabawa dydaktyczna.
 • „Zrób tyle, ile…” – zabawa ruchowa z elementami liczenia. „Słyszę i liczę” – ćwiczenia liczbowe.
 • „Zimowy kwiatek” – praca plastyczna
 • „Piosenka dla dziadka, który się nie śpieszy” – osłuchanie z piosenką.
 • „Muzyki słuchamy – tańce różne wymyślamy” – zabawy taneczne. Praca z KP2.37.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 9.  Ćwiczenie i wzmacnianie grup mięśniowych.
 • „Jak nadmuchać balon bez używania ust i pompki?” – zabawa badawcza.
 • „Owocowy tort” – zajęcia kulinarne.
 • .„Piosenka dla dziadka, który się nie śpieszy”, „Cza-cza dla babci” – zabawy muzyczno-ruchowe.

25.01 - 29.01 Płynie czas

 • .„Pory roku” – praca z tekstem.„Co może świadczyć o tym, że mija czas?” – poznanie pojęcia czas i sposobów jego mierzenia.
 • „Co jest potrzebne do mierzenia czasu?” – zabawa dydaktyczna. „Zegary” – zabawa słuchowa z elementem ćwiczeń ortofonicznych.
 • „Coś na z” – zabawa spostrzegawcza, ćwiczenie percepcji wzrokowej i słuchowej. „Zegary” – zabawa ruchowa z elementami ortofonicznymi. Praca z 32.
 • „Pory roku” – zespołowe prace plastyczne.
 • Rozmowa na temat witania Nowego Roku. „Noworoczne postanowienia” – zabawa słownikowa, poszerzenie wiedzy ogólnej. „Stary – Nowy rok” – zabawa ruchowa.
 • „Starsza pani” – rozmowa na temat szacunku na podstawie opowiadania M. Mazan. Praca z 30–31.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 9.
 • „12 miesięcy” – praca z wierszem. „Karuzela miesięcy” – zabawa dydaktyczna. Praca z KP2.33.
 • „Koszyki pełne darów” – przeliczanie w zakresie 6. „Czego tu brakuje?” – zabawa dydaktyczna.
 • „Tęgi mróz” – osłuchanie z piosenką. Zabawy muzyczno- ruchowe. „Złośliwe echo” – zabawa twórcza, uwrażliwienie na zmianę tempa i rytmu
 • Praca z ZG34 – utrwalenie nazw dni tygodnia i świadomości następstwa czasu.
 • Ćwiczenie percepcji wzrokowej, grafomotoryki i czytania globalnego.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 9. Ćwiczenie i wzmacnianie grup mięśniowych.
 • „Robimy klepsydry” – zajęcie techniczne, poznanie pojęcia klepsydra. „Kto krócej, a kto dłużej” – burza mózgów. „Ćwicz tyle, ile…” – zabawa ruchowa.
 • „Mierzymy czas klepsydr” – zabawa badawcza.

Styczeń

Temat tygodnia

„WESOŁE FERIE ZIMOWE”

04 – 15 stycznia 2021r.

 • „Ślizgawka” – zabawa dydaktyczna; wzbogacenie słownictwa o nazwy popularnych sportów zimowych na podstawie wiersza Ożogowskiej.
 • „Wesoła zima” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem granatowego brystolu i białej kredy.
 • „Zimowe zabawy na śniegu” – zabawa dydaktyczna; układanie gry matematycznej, rozwijanie umiejętności współdziałania.
 • „Ciekawa zima” – zabawy badawcze; poznanie właściwości śniegu i lodu.
 • „Ach, ta zima!” – zabawa słowna; usprawnienie mięśni warg na podstawie wiersza J. Suchorzewskiej.
 • „Zimowa kraina” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem plasteliny, słoika wypełnionego wodą i brokatem.
 • „Biała zima” – zabawa dydaktyczna; słuchanie wiersza H. Ożogowskiej „Kto to?”, nauka wiersza na pamięć.
 • „Bałwankowa rodzina” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem kredek pastelowych.
 • „Bałwanki” – zabawa matematyczna; doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się liczebnikami w aspekcie głównym i porządkowym.
 • „Z górki na pazurki” – zabawa tematyczna; wzbogacenie czynnego słownika dzieci o nazwy sportów zimowych i osób je uprawiających.
 • „Bałwankowa rodzina” - zabawy przy piosence; rozwijanie umiejętności gry na instrumentach; dostrzeganie zmian charakteru muzyki oraz wyrażanie jej ruchem.
 • „Zimowe baśnie” – zabawa dydaktyczna; wprowadzenie w świat symboli charakterystycznych dla zimy na podstawie baśni H. Ch. Andersena „Królowa Śniegu”.
 • „O śnieżnych bałwankach i płatkach śniegu” – zabawa dydaktyczna; kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania E. Wagner.
 • „Zimowa serwetka” wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem nożyczek i białej kartki, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.

 

 

Grudzień

1.12 – 5.12  Temat tygodnia: Ulubione zajęcia

7.12 – 11.12  Temat tygodnia: Nadchodzi zima

14.12 – 18.12  Temat tygodnia: Świąteczne przygotowania

21.12 – 24.12 Temat tygodnia: Wesołych świąt

 

Cele ogólne:

 • wprowadzenie pojęć: troskliwość, współpraca;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

 

Listopad

2.11 – 6.11. 2020 Temat tygodnia: Mój dom – Polska

9.11 – 13.11.2020 Temat tygodnia: Moje hobby

16.11 – 20.11.2020 Temat tygodnia: Ulubione zajęcia

23.11 – 27.11.2020 Temat tygodnia: Mój kochany Miś

Cele ogólne:

 • wprowadzenie pojęć: miłość do ojczyzny, pomysłowość;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych- przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno- plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.