Biedronki
bird
sun

Październik

Temat tygodnia: Idzie jesień przez świat   28.09 – 2.10. 2020

Temat tygodnia: Jesienna przyroda  5.10 -9.10.2020

Temat tygodnia: Koszyk Pani Jesieni  12.10 – 16.10.2020

Temat tygodnia: Skarby jesieni 19.10 – 23.10. 2020

Cele ogólne:

 • wprowadzenie pojęć: piękno przyrody, pracowitość;
 • kształtowanie pojęć związanych ze zjawiskami przyrodniczymi, dokonywanie obserwacji przyrodniczych;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie- stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych- przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • rozwijanie sprawności motorycznej i współpracy w grupie;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, w, obok, nad, pod, przed, za, między;
 • rozwijanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2 w znaczeniu kardynalnym i porządkowym;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, t, i, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania  i dekodowania informacji.

Jestem bezpieczny (głoska o jak osa)

Temat kompleksowy: Jestem bezpieczny (głoska o jak osa) realizowany od 14 do 18 września 2020 r.

 1. „Bystry pięciolatek wie, jak bezpiecznie zachowywać się” – praca z obrazkami. Poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach, dostrzeganie zagrożeń dla zdrowia i życia. „Stop! Go!” – zabawa inhibicyjno- -incytacyjna. „O jak osa” – praca z KP1.12. Ćwiczenia analizy dźwiękowej wyrazów, czytanie globalne wyrazu: osa, rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wzrokowej.
 2. .„Bezpieczna ulica to moja okolica” – malowanie farbami plakatowymi.

  3.„Dzwoniący potwór” – słuchanie i rozmowa na podstawie tekstu Ewy Stadtmüller. Kształtowanie umiejętności rozumienia własnych emocji, poznawanie sposobów na radzenie sobie w trudnej sytuacji. „Jesteśmy bezpieczni” – praca z KP1.10–11. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania sytuacji bezpiecznych i zagrażających bezpieczeństwu.

  4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 2. Ćwiczenia mięśni ściągających łopatki, zabawy z elementem czworakowania i pełzania.

  5.„Trójkąty, koła, małe, duże to matematyczne podróże” – zabawa dydaktyczna. Poszerzanie wiedzy o Polsce, tworzenie rytmów z figur geometrycznych. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i rozpoznawania znaków drogowych oraz rozumienie ich znaczenia.

   

  6. Wyjście na plac przedszkolny. Obserwowanie przyrody. Dostrzeganie różnic w wyglądzie liści, praca z lupą. 

  7..„Bezpieczeństwo to jest przecież bardzo ważna sprawa” – nauka piosenki. Rozwijanie poczucia rytmu poprzez stosowanie gestów i dźwięków oraz gry na bębenku. Sprawne ustawianie się w kole. Ćwiczenie percepcji, rozwijanie umiejętności czytania globalnego wyrazów: ulica, znak, zebra, stop, sklep, apteka.

  8.„Przedszkolaki robią drogowe znaki” – wykonanie makiety ulicy. Praca w zespołach, doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole, rozwijanie umiejętności bezpiecznego korzystania z narzędzi.

Tydzień II Nasze przedszkole

Nasze przedszkole -   temat realizowany od 7 do 11 września 2020

 

 • „Kim jest architekt i urbanista, wiemy, na spacerze ich pracę poznajemy” – rozmowa na podstawie tekstu i spaceru po przedszkolu. Poznawanie ludzi wykonujących różne zawody. „Mały smok pije sok” – zabawa językowa z tekstem.„Rozpoznajemy głoski” – ćwiczenia analizy dźwiękowej wyrazów z wykorzystaniem kart pracy, rozwijanie umiejętności rozpoznawania wyrazów z głoskami: a, k w nagłosie.
 • Wokół przedszkola się poruszamy, więc ten teren dobrze już znamy” – rysowanie mazakami, flamastrami.
 • „W naszej sali pracujemy, kąciki organizujemy” – zabawa dydaktyczna na podstawie tekstu „Przedszkolaki rozwijają talenty” Anny Urszuli Kamińskiej. Uczestniczenie w zagospodarowaniu przestrzeni, wprowadzenie napisów do czytania globalnego: Jestem artystą, Jestem konstruktorem, Czytam, Odpoczywam, Badam i obserwuję przyrodę, eksperymentuję, Jestem zdrowy / zdrowa.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 1. Ćwiczenie i wzmacnianie grup mięśniowych.
 • „Sentymentalna podróż” – zabawa dydaktyczna. Zwiedzanie przedszkola, orientacja w przestrzeni z uwzględnieniem różnych obiektów, czytanie globalne napisów z nazwami pomieszczeń. „Orientacja przestrzenna” – ćwiczenie percepcji i rozwijanie umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni  z wykorzystaniem kart pracy.
 • „Obserwatorium pięciolatka” – prowadzenie obserwacji przyrodniczych w ogrodzie. Rozwijanie umiejętności dostrzegania i odszukiwania rytmów oraz układania ich z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.
 • „Planeta dzieci” – zabawy muzyczne. Rozwijanie poczucia rytmu w trakcie gry na instrumentach perkusyjnych i innych przedmiotach oraz koordynacji słuchowo-ruchowej i spostrzegawczości.
 • „Moje przedszkole” – praca przestrzenna. Łączenie różnych materiałów, wycinanie, ozdabianie, ćwiczenia motoryki małej. Przestrzeganie zasad współdziałania w grupie. Dbanie o porządek i sprzątanie po zakończeniu pracy.„Ukryte zabawki” – ćwiczenie grafomotoryczne z wykorzystaniem kart pracy.
 • „Bal przedszkolaka” – zabawy przy muzyce W.A. Mozarta „Marsz turecki z sonaty A-dur”. Poznawanie utworów muzyki klasycznej, uwrażliwienie na jej piękno; ćwiczenia percepcji słuchowej i wzrokowej.

 

 

 

W przedszkolu 1.09 - 4.09. 2020

                         Szanowni Rodzice!

Pełni wakacyjnych wrażeń, z olbrzymim bagażem pamiątek i emocji, witamy w nowym roku szkolnym. Dla niektórych z nas, będzie to już trzeci rok wspólnych zabaw i czasu spędzonego razem. W naszej grupie pojawili się nowi przedszkolacy, dlatego w tym tygodniu, przypomnimy  sobie:

 • co oznacza koleżeńskość i na czym polega,
 • jak pomóc nowej koleżance lub koledze w nowej sytuacji,
 • na czym polegają przedszkolne zasady i stworzyliśmy kodeks dobrego zachowania.

Podczas zabaw będziemy:

 • określali położenie przedmiotów z własnego punktu widzenia i z punktu widzenia drugiej osoby,
 • stosowali określenia: na, pod, obok, pod, z prawej, z lewej, za itp.
 • dzieli słowa i wyrazy na sylaby za pomocą klaskania, tupania, uderzania o przedmioty.

Wspólnie będziemy tańczyć i śpiewać w rytmie starych i nowych piosenek.

Na pewno będzie to miło spędzony czas.

Kontakt z nauczycielem

W tym jakże trudnym okresie dla nas wszystkich zachęcamy do kontaktu mailowego z naszymi paniami nauczycielkami z grupy biedronki  pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.