Styczeń
bird
sun

Styczeń

Temat tygodnia

„WESOŁE FERIE ZIMOWE”

04 – 15 stycznia 2021r.

 • „Ślizgawka” – zabawa dydaktyczna; wzbogacenie słownictwa o nazwy popularnych sportów zimowych na podstawie wiersza Ożogowskiej.
 • „Wesoła zima” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem granatowego brystolu i białej kredy.
 • „Zimowe zabawy na śniegu” – zabawa dydaktyczna; układanie gry matematycznej, rozwijanie umiejętności współdziałania.
 • „Ciekawa zima” – zabawy badawcze; poznanie właściwości śniegu i lodu.
 • „Ach, ta zima!” – zabawa słowna; usprawnienie mięśni warg na podstawie wiersza J. Suchorzewskiej.
 • „Zimowa kraina” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem plasteliny, słoika wypełnionego wodą i brokatem.
 • „Biała zima” – zabawa dydaktyczna; słuchanie wiersza H. Ożogowskiej „Kto to?”, nauka wiersza na pamięć.
 • „Bałwankowa rodzina” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem kredek pastelowych.
 • „Bałwanki” – zabawa matematyczna; doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się liczebnikami w aspekcie głównym i porządkowym.
 • „Z górki na pazurki” – zabawa tematyczna; wzbogacenie czynnego słownika dzieci o nazwy sportów zimowych i osób je uprawiających.
 • „Bałwankowa rodzina” - zabawy przy piosence; rozwijanie umiejętności gry na instrumentach; dostrzeganie zmian charakteru muzyki oraz wyrażanie jej ruchem.
 • „Zimowe baśnie” – zabawa dydaktyczna; wprowadzenie w świat symboli charakterystycznych dla zimy na podstawie baśni H. Ch. Andersena „Królowa Śniegu”.
 • „O śnieżnych bałwankach i płatkach śniegu” – zabawa dydaktyczna; kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania E. Wagner.
 • „Zimowa serwetka” wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem nożyczek i białej kartki, wzbogacenie doświadczeń plastycznych.