Styczeń
bird
sun

Styczeń

18.01. - 22.01.   Młodsi i starsi

 • Zabawy z babcią” – recytacja wiersza „Cztery pory roku” U. Kowalskiej. „Wiem to ja i wiesz to ty, gdzie się schowały głoski b” – zabawa dydaktyczna. „But do buta” – zabawa porządkowa.
 • „Coś na b” – ćwiczenie percepcji wzrokowej i słuchowej.
 • „Taniec z balonami” – zabawa ruchowo-taneczna do piosenki. Praca z KP2.35.
 • „Najlepszy prezent” – rozmowa na temat opowiadania I. Salach. Kształtowanie poczucia szacunku wobec osób starszych.
 • „Jak można spędzać czas z babcią i dziadkiem?” – zabawa słownikowa.
 • „Jesteśmy detektywami” – formułowanie listy pytań. Praca z KP2.34.
 • .Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 9. Zabawy zimowe w ogrodzie.
 • „Z dziadkiem guziki układamy i ich cechy oznaczamy” – zabawa dydaktyczna.
 • „Matematyczne zagadki z dziadkiem” –zabawa dydaktyczna.
 • „Zrób tyle, ile…” – zabawa ruchowa z elementami liczenia. „Słyszę i liczę” – ćwiczenia liczbowe.
 • „Zimowy kwiatek” – praca plastyczna
 • „Piosenka dla dziadka, który się nie śpieszy” – osłuchanie z piosenką.
 • „Muzyki słuchamy – tańce różne wymyślamy” – zabawy taneczne. Praca z KP2.37.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 9.  Ćwiczenie i wzmacnianie grup mięśniowych.
 • „Jak nadmuchać balon bez używania ust i pompki?” – zabawa badawcza.
 • „Owocowy tort” – zajęcia kulinarne.
 • .„Piosenka dla dziadka, który się nie śpieszy”, „Cza-cza dla babci” – zabawy muzyczno-ruchowe.

25.01 - 29.01 Płynie czas

 • .„Pory roku” – praca z tekstem.„Co może świadczyć o tym, że mija czas?” – poznanie pojęcia czas i sposobów jego mierzenia.
 • „Co jest potrzebne do mierzenia czasu?” – zabawa dydaktyczna. „Zegary” – zabawa słuchowa z elementem ćwiczeń ortofonicznych.
 • „Coś na z” – zabawa spostrzegawcza, ćwiczenie percepcji wzrokowej i słuchowej. „Zegary” – zabawa ruchowa z elementami ortofonicznymi. Praca z 32.
 • „Pory roku” – zespołowe prace plastyczne.
 • Rozmowa na temat witania Nowego Roku. „Noworoczne postanowienia” – zabawa słownikowa, poszerzenie wiedzy ogólnej. „Stary – Nowy rok” – zabawa ruchowa.
 • „Starsza pani” – rozmowa na temat szacunku na podstawie opowiadania M. Mazan. Praca z 30–31.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 9.
 • „12 miesięcy” – praca z wierszem. „Karuzela miesięcy” – zabawa dydaktyczna. Praca z KP2.33.
 • „Koszyki pełne darów” – przeliczanie w zakresie 6. „Czego tu brakuje?” – zabawa dydaktyczna.
 • „Tęgi mróz” – osłuchanie z piosenką. Zabawy muzyczno- ruchowe. „Złośliwe echo” – zabawa twórcza, uwrażliwienie na zmianę tempa i rytmu
 • Praca z ZG34 – utrwalenie nazw dni tygodnia i świadomości następstwa czasu.
 • Ćwiczenie percepcji wzrokowej, grafomotoryki i czytania globalnego.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 9. Ćwiczenie i wzmacnianie grup mięśniowych.
 • „Robimy klepsydry” – zajęcie techniczne, poznanie pojęcia klepsydra. „Kto krócej, a kto dłużej” – burza mózgów. „Ćwicz tyle, ile…” – zabawa ruchowa.
 • „Mierzymy czas klepsydr” – zabawa badawcza.