Biedronki
bird
sun

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze

 

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

TYDZIEŃ I    "W przedszkolu"

- zapoznanie dzieci z nową salą;

- rozmowa o  koleżeńskości, rozwijanie poczucia odpowiedzialności i kształtowanie postawy opiekuńczej wobec nowych kolegów;

- ćwiczenia gimnastyczne 

- rysowanie kolegów i  koleżanek kredkami, dostrzeganie nowych kolegów w grupie, okazywanie im sympatii;

- poznanie sposobów spędzania wakacji przez koleżanki i kolegów z grupy, rozpoznawanie charakterystycznych miejsc na Mapie Polski i Europy;

- doskonalenie analizy i syntezy sylabowej wyrazów; czytanie globalne wyrazów: Polska, Europa;

- ustalenie zasad i norm obowiązujących w grupie; rozwijanie umiejętności dokonywania oceny swoich zachowań w stosunku do do przyjętych norm i zasad;

- nauka piosenki "Planeta dzieci";

- utrwalanie zasad kulturalnego zachowania się i używania słów: proszę, dziękuje, przepraszam;

- rozbudzanie zainteresowania sztuką - poznawanie portretu jako dziedziny sztuki, prezentacja portretów znanych artystów.

 

TYDZIEŃ II  "Nasze przedszkole"

- rozwijanie umiejętności opisywania i charakteryzowania kącików tematycznych;

- ćwiczenia ruchowo-słuchowe "Rysujemy falbanki" - metoda Dobrego Startu

- poznanie imion pracowników przedszkola i pełnionych przez nich funkcji;

- doskonalenie umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni poprzez stosowanie określeń: na, pod, obok, za, po lewej stronie, p prawej stronie ..;

- zabawy muzyczne z piosenką "Planeta dzieci", rozwijanie poczucia rytmu w trakcie gry na instrumentach perkusyjnych;

- rozwijanie umiejętności łączenia różnych technik plastycznych (rysowanie, wycinanie, łączenie materiałów).

 

TYDZIEŃ III "Jestem bezpieczny"

- poznawanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach , rozwijanie kompetencji językowych w trakcie zabaw i wypowiedzi dzieci;

- układanie i naklejanie figur geometrycznych, tworzenie rytmicznego układu;

- kształtowanie prawidłowej wymowy, zabawa usprawniająca pracę narządów mowy według Grażyny Wasilewicz ;

- malowanie farbami plakatowymi  "Bezpieczna ulica to moja okolica"

- obserwowanie ulicy wokół przedszkola, rozpoznawanie znaków drogowych oraz ich znaczenia - przypomnienie i ustalenie zasad wyjścia na spacer, poza teren przedszkola;

- dostrzeganie regularności, konstruowanie rytmów z figur geometrycznych;

- zapoznanie ze słowami i melodią piosenki "Bezpieczeństwo to jest przecież bardzo ważna sprawa"

- poznanie pracy policjanta, zaproszenie funkcjonariuszy policji do przedszkola.