Biedronki
bird
sun

Marzec

Zamierzenia  wychowawczo- dydaktyczne

1 - 5.03.2021 Cztery żywioły

8 - 12.03.2021 Wielka wyprawa

15 - 19.03.2021 Nasze podróże

22 - 26.03.2021 Nadchodzi wiosna

                                                                                                                                                                                                              

Cele ogólne:

 • wprowadzenie pojęć: szacunek do przyrody, otwartość;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g , wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

 

Luty / IV tydzień/

Temat kompleksowy: Siły przyrody.

22.02 - 26.02.2021

 • „Niewyczerpane źródło energii” – rozmowa o szacunku do przyrody na podstawie opowiadania Maciejki Mazan.
 • „Płynie prąd – awaria” – zabawa ruchowa.
 • „Szacunek do przyrody” – rozmowa na temat szacunku do przyrody z wykorzystaniem KP3.2–3.
 • „Jak można oszczędzać energię elektryczną w domu?” – rozwijanie słownika czynnego. „Zabawa wiatru” – zabawa ruchowa z chustą animacyjną.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 11. Kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych.
 • „Kula ziemska” – zabawy badawcze z globusem, poznanie nowego pojęcia globus. „Ziemia jest jak…” – zabawa słownikowa, rozwijanie słownika czynnego.
 • „Budujemy wyrazy” – zabawa słuchowa. Praca z KP3.4 – ćwiczenia grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową i słuch fonemowy.
 • „W zgodzie z naturą” – zabawa plastyczna. Wyrażanie radości z wykonywania i tworzenia dzieł plastycznych.
 • „Kącik badacza” – zabawa dydaktyczna. Uwrażliwienie na piękno przyrody, operowanie pojęciami skały, minerały
 • „Mój kamień to…?” – zabawa słownikowa. Rozwijanie słownika czynnego. II
 • „W kopalni soli” – zabawa dydaktyczna połączona z prezentacją. Poznanie nowych wiadomości dotyczących soli, miejsca jej wydobywania w Polsce, sposobów jej produkcji na świecie.
 • „Ile kamieni jest w pudełku?” – zabawa matematyczna. Praca z KP3.5 – ćwiczenie przeliczania, operacje na zbiorach zastępczych.
 • „U jubilera” – zabawa dydaktyczna. Poznanie zawodu jubilera. „Robimy korale” – zabawa matematyczna. „Włóż tyle, ile pokazuje kartka!” – zabawa matematyczna.
 • „Woda” – osłuchanie z piosenką. Wyrażanie radości z uczestniczenia w różnych formach muzyczno-tanecznych, rozwijanie słownika czynnego dzieci.
 • „Rybki w wodzie” – zabawa ruchowa przy piosence. Praca z KP3.6 – ćwiczenia grafomotoryczne i rozwijające percepcję wzrokową.
 • „Moja planeta” - nauka piosenki.

Luty c.d

Temat kompleksowy: „Sport to zdrowie”

8.02 – 12.02.2021

 • „Plackowy gepard” – rozmowa o sprawności fizycznej na podstawie opowiadania M. Mazan. „Sport to zdrowia podstawa, a dla nas dobra zabawa” – zabawa słownikowa, rozwijanie słownika czynnego. „Dyscypliny sportowe” – praca z obrazkiem, operowanie nowymi pojęciami dotyczącymi dyscyplin sportowych. „Prawda czy fałsz?” – quiz podsumowujący wiedzę dzieci, kształtowanie wiedzy dotyczącej zdrowych nawyków.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.
 • „Narciarz” – słuchanie wiersza J. Brzechwy recytowanego przez N. Rozmowa dotycząca wiersza – rozwijanie słownika czynnego, operowanie pojęciami związanymi z dyscyplinami sportów zimowych.
 • „Wiem to ja i wiesz to ty, gdzie się schowały głoski n” – zabawa dydaktyczna, kształtowanie słuchu fonematycznego, wprowadzenie litery n, N.
 • „Narta do narty” – zabawa porządkowa, utrwalenie umiejętności łączenia w pary, rozwijanie percepcji wzrokowej.
 • "Zimowe zabawy” – praca plastyczna.
 • „Kto to?” – wysłuchanie zagadki H. Ożogowskiej, rozwijanie słownika czynnego. „Bałwan” – zabawa ruchowa z wyliczanką, kształtowanie umiejętności przeliczania w sytuacjach życiowych. „Dlaczego śnieg raz się lepi, a raz nie?” – zabawa słownikowa badawcza, zachęcanie do samodzielnego rozwiązywania problemu.
 • „Tyle, ile” – zabawa matematyczna. „Zrób tyle…” – zabawa ruchowa z elementami liczenia. „Pudełko z kapslami” – zabawa matematyczna, kształtowanie umiejętności liczenia w sytuacjach życiowych.
 • „Określamy cechy figur” – zabawa dydaktyczna. Kodowanie i dekodowanie, rozwój logicznego myślenia, percepcji wzrokowej i umiejętności grafomotorycznych.
 • „Zimowa poleczka” – zabawa ruchowa do piosenki. „Taniec łyżwiarzy” – improwizacje ruchowe do piosenki.
 • Praca z KP2.42,43 – wybór właściwych zachowań, rozróżnianie głosek b, d na początku wyrazów, ćwiczenie grafomotoryki oraz kształtowanie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa zimą,ćwiczenia w analizie i syntezie wzrokowej, rozwój logicznego myślenia.
 • „W świecie eksperymentów – czy balonik może przyciągnąć płatki śniegu?” – zabawa badawcza, poznawanie nowych zjawisk fizycznych; wykonywanie działań zgodnie z instrukcją, obserwowanie i wyciąganie wniosków
 • „Sanki” – zabawa plastyczno-techniczna. Przygotowanie wystawy prac.

Temat kompleksowy: Dbam o zdrowie

15.02 – 19.02.2021

 • „Zimowe igrzyska olimpijskie” – prezentacja przygotowana przez N.; rozmowa na temat prezentacji. „Znicz olimpijski” – zabawa ruchowa bieżna
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych - „Wyżej, silniej, szybciej!” – zabawy sportowe, rozwijanie sprawności fizycznej i umiejętności reagowania na sygnał.
 • Praca z KP2.44 – rozwijanie percepcji wzrokowej, logicznego myślenia i sprawności manualnej.
 • „Zdrowe odżywianie” – zabawa dydaktyczna w oparciu o tekst J. Brzechwy „Wrona i ser”. Ćwiczenie słuchu fonemowego, poznanie głoski s, czytanie globalne wyrazu ser.
 • „Płaskorzeźby z mleka” – zabawa badawczo-plastyczno-techniczna; poznawanie procesu powstawania kazeiny (ścinanie białka, wytrącanie tłuszczu).
 • „S – ser” – praca z KP2.45, ćwiczenie słuchu fonemowego, percepcji wzrokowej i grafomotoryki.
 • „Hurtownia z ubraniami” – zabawa dydaktyczna, doskonalenie umiejętności klasyfikowania i definiowania, wprowadzenie liczby 6.
 • „Sport i buty” – zabawa badawcza, poszerzanie wiedzy o rodzajach sportowego obuwia i amortyzowaniu uderzeń poprzez stosowanie różnych materiałów.
 • „Ubieramy się ciepło” – spacer po najbliższej okolicy przedszkola.
 • „Piramida zagadek” – zagadki muzyczne, rozpoznawanie znanych dzieciom piosenek i melodii.
 • Praca z KP2.47 – rozwijanie słuchu fonemowego, umiejętności dzielenia na sylaby, percepcji wzrokowej i logicznego myślenia.
 • „Piramida zdrowia” – kolaż, praca plastyczno-techniczna z wykorzystaniem gazetek promocyjnych, wycinanie i naklejanie obrazków z gazet, rozumienie racjonalnego sposobu odżywiania się i zdrowego stylu życia.
 • „Zdrowe – niezdrowe barwniki” – zabawy badawcze.
 • Praca z KP2.48 – przeliczanie, kodowanie, rozwój logicznego myślenia i sprawności manualnej.
 • sprawności manualnej.

Luty

Temat kompleksowy: Coraz zimniej

1.02 -5.02. 2021

 • „Węglowa opowieść” – rozmowa na temat tekstu W. Chotomskie. Poznawanie znaczenia węgla.
 • „Paprocie i dinozaury” – zabawa ruchowa z elementem czworakowania.
 • „Y – wagony” – wprowadzenie litery. Ćwiczenie słuchu fonemowego, percepcji wzrokowej i grafomotoryki.
 • Jak powstawał węgiel” – rysowanie węglem, przedstawienie historii powstawania węgla.
 • „Kto szedł do Babulki Zimy po nowe odzienie” – rozmowa na temat tekstu E. Szelburg-Zarembiny.
 • Zabawa z elementem dramy. „Ciepło – zimno” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.
 • Odwzorowywanie, ćwiczenie percepcji wzrokowej, grafomotoryki, logicznego myślenia i sprawności manualnej.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych - ćwiczenie i wzmacnianie dużych grup mięśniowych.
 • „Kable, przewody, liny….” – doskonalenie umiejętności mierzenia stopą, dłonią, ustalania stałości długości; poznawanie liczby 5.
 • „Magnesy” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa. „Skąd się bierze prąd?” – poznawanie źródeł energii elektrycznej.
 • „Urządzenia elektryczne” – rozwiązywanie zagadek A. Maćkowiaka; poznawanie urządzeń elektrycznych.
 • „Grzejnik” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.
 • „Jaka pogoda?” – prowadzenie obserwacji przyrodniczych w przedszkolnym ogrodzie.
 • „Malowanie lodem” – praca plastyczna. „Ciepło-zimno” – zabawa ruchowa z elementem czworakowania.
 • „Globalne ocieplenie” –wyjaśnienie przyczyn i skutków globalnego ocieplenia klimatu.
 • „Jak pachnie powietrze?” – prowadzenie obserwacji przyrodniczych w przedszkolnym ogrodzie.

 

Styczeń

18.01. - 22.01.   Młodsi i starsi

 • Zabawy z babcią” – recytacja wiersza „Cztery pory roku” U. Kowalskiej. „Wiem to ja i wiesz to ty, gdzie się schowały głoski b” – zabawa dydaktyczna. „But do buta” – zabawa porządkowa.
 • „Coś na b” – ćwiczenie percepcji wzrokowej i słuchowej.
 • „Taniec z balonami” – zabawa ruchowo-taneczna do piosenki. Praca z KP2.35.
 • „Najlepszy prezent” – rozmowa na temat opowiadania I. Salach. Kształtowanie poczucia szacunku wobec osób starszych.
 • „Jak można spędzać czas z babcią i dziadkiem?” – zabawa słownikowa.
 • „Jesteśmy detektywami” – formułowanie listy pytań. Praca z KP2.34.
 • .Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 9. Zabawy zimowe w ogrodzie.
 • „Z dziadkiem guziki układamy i ich cechy oznaczamy” – zabawa dydaktyczna.
 • „Matematyczne zagadki z dziadkiem” –zabawa dydaktyczna.
 • „Zrób tyle, ile…” – zabawa ruchowa z elementami liczenia. „Słyszę i liczę” – ćwiczenia liczbowe.
 • „Zimowy kwiatek” – praca plastyczna
 • „Piosenka dla dziadka, który się nie śpieszy” – osłuchanie z piosenką.
 • „Muzyki słuchamy – tańce różne wymyślamy” – zabawy taneczne. Praca z KP2.37.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 9.  Ćwiczenie i wzmacnianie grup mięśniowych.
 • „Jak nadmuchać balon bez używania ust i pompki?” – zabawa badawcza.
 • „Owocowy tort” – zajęcia kulinarne.
 • .„Piosenka dla dziadka, który się nie śpieszy”, „Cza-cza dla babci” – zabawy muzyczno-ruchowe.

25.01 - 29.01 Płynie czas

 • .„Pory roku” – praca z tekstem.„Co może świadczyć o tym, że mija czas?” – poznanie pojęcia czas i sposobów jego mierzenia.
 • „Co jest potrzebne do mierzenia czasu?” – zabawa dydaktyczna. „Zegary” – zabawa słuchowa z elementem ćwiczeń ortofonicznych.
 • „Coś na z” – zabawa spostrzegawcza, ćwiczenie percepcji wzrokowej i słuchowej. „Zegary” – zabawa ruchowa z elementami ortofonicznymi. Praca z 32.
 • „Pory roku” – zespołowe prace plastyczne.
 • Rozmowa na temat witania Nowego Roku. „Noworoczne postanowienia” – zabawa słownikowa, poszerzenie wiedzy ogólnej. „Stary – Nowy rok” – zabawa ruchowa.
 • „Starsza pani” – rozmowa na temat szacunku na podstawie opowiadania M. Mazan. Praca z 30–31.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 9.
 • „12 miesięcy” – praca z wierszem. „Karuzela miesięcy” – zabawa dydaktyczna. Praca z KP2.33.
 • „Koszyki pełne darów” – przeliczanie w zakresie 6. „Czego tu brakuje?” – zabawa dydaktyczna.
 • „Tęgi mróz” – osłuchanie z piosenką. Zabawy muzyczno- ruchowe. „Złośliwe echo” – zabawa twórcza, uwrażliwienie na zmianę tempa i rytmu
 • Praca z ZG34 – utrwalenie nazw dni tygodnia i świadomości następstwa czasu.
 • Ćwiczenie percepcji wzrokowej, grafomotoryki i czytania globalnego.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 9. Ćwiczenie i wzmacnianie grup mięśniowych.
 • „Robimy klepsydry” – zajęcie techniczne, poznanie pojęcia klepsydra. „Kto krócej, a kto dłużej” – burza mózgów. „Ćwicz tyle, ile…” – zabawa ruchowa.
 • „Mierzymy czas klepsydr” – zabawa badawcza.