Rusza Rekrutacja !
bird
sun


Aktualności

Bieżące wydarzenia

Czytaj więcej

Dla rodziców

Ogłoszenia

Czytaj więcej

Galeria

Foto

Czytaj więcej

Archiwum

Strona archiwalna

Czytaj więcej

Rusza Rekrutacja !

Rozpoczynamy nabór Przedszkolaków na rok szkolny 2020/2021

DRODZY RODZICE

 

              Od 11 lutego 2020r rozpoczynamy rekrutację do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Dla Rodziców -     Dokumenty. Wniosek można również pobrać w biurze dyrektora lub intendenta.  Zachęcamy do odwiedzenia naszego przedszkola.

Wniosek do pobrania

 

Poniżej przedstawiamy harmonogram postępowania

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie                                do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

11.02 – 04.03.2020r.

08.04 – 22.04.2020r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola                      i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego  komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

do 09.03.2020r.

do 27.04.2020r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

13.03.2020r.

30.04.2020r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

16.03 – 23.03.2020r.

04.05 – 08.05.2020r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych

27.03.2020r.

11.05.2020r.